Verlof: vrij nemen of vrij vragen

Uitgangspunt

Uitgangspunt is dat de werknemer, met toestemming van de werkgever, bepaalt wanneer en hoe hij zijn vrije dagen opneemt. Het is dus 'vrij vragen en krijgen' en niet 'vrij nemen'. Een werkgever kan een werknemer niet verplichten om zijn vakantiedagen op te nemen.

Neem je vrij of vraag je vrij?

Twee-wekentermijn goedkeuring

Een werkgever heeft in beginsel twee weken de tijd om op een vakantieaanvraag te beslissen. Doet de werkgever dit niet? Dan wordt ervan uitgegaan dat de aanvraag is goedgekeurd. Voor werkgevers is het dus van belang spoedig en bij voorkeur schriftelijk op een dergelijke aanvraag te reageren.

Juridisch advies nodig?

Binnen Absolute Advocaten hebben wij gespecialiseerde advocaten die u kunnen adviseren over alle aspecten rondom verlofdagen. Onze arbeidsrechtadvocaten kunnen u onder andere adviseren over:

  • het opstellen van goede afspraken over het opnemen van vakantiedagen en het weigeren daarvan;

  • het terugdringen van een overschot aan vakantiedagen;

  • het vervallen van vakantiedagen;

  • afspraken in uw cao, personeelshandboek en/of arbeidsovereenkomst. 

Vaak werken onze advocaten tegen een vaste prijs. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen via het nummer 026-32 59 023.

Mogelijkheid opnemen wettelijke vakantiedagen

De werknemer moet wel door de werkgever in staat worden gesteld om jaarlijks zijn wettelijke vakantiedagen op te nemen. Een verlofverzoek van een werknemer wordt alleen geweigerd wanneer daarvoor 'gewichtige redenen' zijn. Een gewichtige reden is bijvoorbeeld aan de orde wanneer inwilliging van het vakantieverzoek van de werknemer leidt tot ernstige verstoring van de bedrijfsvoering. Er kan bijvoorbeeld worden gedacht aan onderbezetting wegens ziekte.

Afwijkende vakantieregelingen

In veel arbeidsovereenkomsten en/of cao zijn afwijkende vakantieregelingen opgenomen. Hierin kan onder andere opgenomen zijn wanneer en hoe een werknemer vrij kan vragen en hieraan kunnen beperkingen zijn gesteld. Ook kan van de twee-wekentermijn worden afgeweken en kan aan de werknemers verplichte vakantiedagen/-weken (bijvoorbeeld in verband met bedrijfssluiting) worden opgelegd.

Goedgekeurde vrije dag of vakantie intrekken

Een eenmaal verleende goedkeuring voor het opnemen van een vakantie(dag) kan door de werkgever worden ingetrokken. Hiervoor is, net als bij de weigering, vereist dat hij dit doet onder vermelding van gewichtige redenen. De werkgever moet de werknemer echter wel de kans geven om op een later moment de vakantie(dag) alsnog op te nemen. Wanneer de werknemer door de intrekking van een vrije dag of vakantie kosten heeft gemaakt (bijvoorbeeld annulering vakantiereis), is de werkgever verplicht deze kosten te vergoeden. 


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht