Vergoeding opleidingskosten en de opleidingsovereenkomst

Voordelen opleiding

Het komt vaak voor dat werknemers tijdens hun dienstverband één of meerdere cursussen of opleidingen volgen. Dit heeft voor zowel werknemer als werkgever tal van voordelen. Zo kan het de kwaliteit van de werkzaamheden verbeteren, kan een werknemer breder inzetbaar zijn of wellicht in de organisatie doorgroeien. 

Studiekosten en studiebeding

Vergoeding van de kosten

Wanneer het voordeel voor de werkgever groot is, dan kiest deze er vaak voor om (een deel van) de kosten die gepaard gaan met de studie of opleiding van de werknemer te vergoeden. Per geval kunnen de afspraken die hierover worden gemaakt verschillen, maar het verdient aanbeveling deze schriftelijk vast te leggen zodat er geen verwarring over ontstaat.

Juridisch advies

Absolute Advocaten heeft gespecialiseerde advocaten die u kunnen adviseren over opleidingskosten. Wij kiezen altijd voor een resultaatgerichte aanpak en u kunt rekenen op:

  • ervaren advocaten die gespecialiseerd zijn in het arbeidsrecht;

  • één duidelijk aanspreekpunt;

  • een uitstekende bereikbaarheid van onze advocaten, ook buiten kantoortijden;

  • een praktische oplossing voor complexe problemen.

Voor verdere informatie of mogelijkheden kunt u contact opnemen via ons telefoonnummer 026-3259023.

Belastbare en onbelastbare vergoeding van opleidingskosten

Studiekosten zoals les- en inschrijfgelden, kosten van cursusmateriaal, maar ook reiskosten kunnen onbelast worden vergoed. Vereist is wel dat zij verbetering van de financieel economische positie van de werknemer ten doel hebben of erop gericht zijn de vakkennis op peil te houden. Verder moeten de kosten niet al door een ander worden vergoed en vergoeding moet worden verstrekt of door de werkgever worden toegezegd vóór het einde van het jaar waarin de kosten worden gemaakt. Kosten voor een studeerruimte thuis of de inrichting zijn niet onbelastbaar te vergoeden. Ook wanneer de opleiding niet door de werknemer wordt behaald, kunnen de studiekosten niet onbelast worden vergoed.

Financiële tegemoetkoming

Voor sommige opleidingen hebben werkgevers bij CAO afspraken gemaakt met Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen). In dat geval vergoeden deze fondsen een deel van de kosten.

Studieovereenkomst of -regeling met studiekostenbeding

Werkgever en werknemer kunnen in of bij de arbeidsovereenkomst een studiekostenregeling overeenkomen waarbij zij afspraken maken over o.a. het doel van de opleiding, studieverlof en de kosten van de opleiding. Een werkgever kan hierin ook een zogenaamd studiekostenbeding opnemen. Dit beding creëert een terugbetalingsverplichting voor de werknemer wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd tijdens of binnen een periode na de opleiding of wanneer de werknemer de opleiding niet met succes afrondt. Een studiekostenbeding dient aan een aantal voorwaarden te voldoen, waarbij voorop staat dat zij een heldere regeling bevat waarvan de gevolgen van de terugbetaling voor de werknemer duidelijk zijn. Verder moet het beding:

  • Schriftelijk overeen zijn gekomen;

  • De periode beschrijven waarin de werkgever profijt denkt te hebben van de opleiding;

  • Expliciet de terugbetalingsverplichting vermelden;

  • Een glijdende schaal hanteren waarbij de terugbetalingsverplichting dient te verminderen naarmate de periode tussen het beëindigen van de opleiding en het aflopen van de arbeidsovereenkomst langer duurt.

Ook een geldig studiekostenbeding kan onder omstandigheden onafdwingbaar zijn. Denk aan de situatie waarbij ontslag op initiatief van de werkgever plaatsvindt of wanneer een contract voor bepaalde tijd door de werkgever niet wordt voortgezet.

Sinds 1 juli 2015 geldt een algemene wettelijke (bij)scholingsverplichting.

ZZP en studiekosten

Aftrek van studiekosten is onder omstandigheden geheel of gedeeltelijk mogelijk als bedrijfskosten. Bij een studie waarbij de nadruk ligt op de persoonlijke ontwikkeling zijn de kosten als particulier aftrekbaar. Wanneer een vakcursus of bedrijfsopleiding wordt gevolgd specifiek in het kader van de onderneming, gericht op het op peil houden van kennis het verwerven van een afgeronde hoeveelheid kennis of vaardigheden, zijn de kosten (beperkt) aftrekbaar als bedrijfskosten.

 

Studiekosten | Opleidingskosten | Studieovereenkomst | Studiekostenregeling | Opleidingsovereenkomst


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht