Privacy zieke werknemer

Beleidsregels gezondheidsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft nieuwe beleidsregels gepubliceerd over de verwerking van gezondheidsgegevens van (zieke) werknemers. Deze beleidsregels vervangen de beleidsregels uit 2008. Het is van belang om deze beleidsregels goed in acht te nemen. Bij schending van de voorschriften kan de Autoriteit Persoonsgegevens hoge boetes opleggen.

Privacy van een zieke werknemer

Wat zegt de wet

Op grond van de wet mogen werkgevers gezondheidsgegevens verwerken als deze gegevens worden verwerkt voor een goede uitvoering van wettelijke voorschriften, pensioenregelingen of cao's of voor zover dat noodzakelijk is voor de re-integratie of begeleiding van arbeidsongeschikte werknemers. Vaak mogen de gezondheidsgegevens alleen worden verwerkt door personen op wie een geheimhoudingsplicht rust, meestal de bedrijfsarts. Ook is het verwerken van gezondheidsgegevens in principe toegestaan als de werknemer daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Vanwege de gezagsverhouding binnen een arbeidsrelatie, wordt echter niet snel aangenomen dat een werknemer die toestemming in vrijheid heeft gegeven. Het is aan te raden hiermee terughoudend om te gaan.

Download nu de gratis whitepaper!

Het begrip "gezondheidsgegevens"

Houdt er rekening mee dat het begrip “gezondheidsgegevens” zeer ruim is. Dit zijn alle gegevens die de lichamelijke of geestelijke gezondheid van de werknemer betreffen. Het enkele feit dat een werknemer zich ziek heeft gemeld, is al een gezondheidsgegeven. Elke handeling die met deze gegevens wordt verricht, zoals het vastleggen, opvragen, raadplegen en zelfs vernietigen daarvan, is het verwerken van gezondheidsgegevens.

Beleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens

De beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens geven een duidelijk overzicht welke gegevens over de gezondheid van werknemers de werkgever en bijvoorbeeld de bedrijfsarts wel en niet mogen verwerken. Dit gaat van sollicitatieprocedure tot ziekmelding tot de bewaartermijnen. Enkele voorbeelden voor werkgevers uit de beleidsregels zijn:

 • tijdens de sollicitatieprocedure mag een werkgever niet vragen naar gezondheidsgegevens en niet naar zwangerschapswensen;

 • bij ziekmelding mag de werkgever onder andere de volgende gegevens opvragen en registreren:

  • telefoonnummer en verpleegadres; 

  • vermoedelijke duur van het verzuim; 

  • lopende afspraken en werkzaamheden; 

  • of de werknemer onder een vangnetbepaling van de Ziektewet valt;

LET OP: Een werkgever mag dus niet vragen naar de reden van de ziekmelding en ook het opvragen van bewijs van een doktersbezoek is niet toegestaan. Dit zal de bedrijfsarts/arbodienst wel mogen opvragen bij de werknemer.

 • daarnaast mag de werkgever gegevens verwerken die de bedrijfsarts/arbodienst aan hem verstrekt over:

  • de werkzaamheden waartoe de werknemer niet of wel in staat is;

  • de verwachte duur van het verzuim;

  • de mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is;

  • eventuele adviezen over aanpassingen, werkvoorzieningen en interventies.

Bewaartermijn gezondheidsgegevens

De gezondheidsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan zolang het nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn, met een maximum van twee jaar nadat de arbeidsrelatie is afgelopen. Voor eigenrisicodragers gelden langere bewaartermijnen.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht