Pesten op het werk

Ook op de werkvloer komt pesten voor

Pesten op het werk gebeurt nog steeds. Pesten is niet iets dat slechts op lagere of middelbare scholen voorkomt, maar kan overal plaatsvinden. Zo ook op de werkvloer. Kan hier iets tegen gedaan worden? Wat mag de werknemer van de werkgever verwachten? Welke maatregelen moet een werkgever nemen om pestgedrag te voorkomen en te bestrijden?

Pesten op het werk

Wat kan Absolute Advocaten hierin voor u betekenen?

Merkt u als werkgever dat er een onprettige of zelfs pesterige sfeer is op de werkvloer, dan dient u maatregelen te treffen. Tegen een pestende werknemer kunt u disciplinaire maatregelen treffen, waaronder in ernstige gevallen zelf ontslag. De specialisten van Absolute Advocaten kunnen u hierin bijstaan en kunnen ook:

 • adviseren inzake een RI&E;
 • het opstellen van anti-pestbeleid;
 • het opstellen van een interne klachtenprocedure;
 • u adviseren over de juiste aanpak van “pest-situatie” binnen uw bedrijf;
 • u adviseren in de juridische mogelijkheden om de pester disciplinair te straffen.

Voor verdere informatie of mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 026 - 325 9023.

Verantwoordelijkheid voor werkgever indien er gepest wordt

Als werkgever - ook als u maar één medewerker in dienst heeft - moet u op grond van de Arbowet in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) aangeven wat u doet om pesten te voorkomen en te bestrijden. De werknemer heeft het recht om de RI&E te kunnen inzien. Heeft u geen RI&E gemaakt? Dan overtreedt u de Arbowet. Er kan in dat geval een melding door de werknemer tegen uw bedrijf worden gedaan bij de Inspectiedienst SZW, die de Arbowet handhaaft.

Welke maatregelen moet je nemen als werkgever?

Gerichte maatregelen tegen pesten zijn het hebben/maken van beleid gericht op het voorkomen en bestrijden van pesten binnen uw bedrijf. Ook kunt u een vertrouwenspersoon aanstellen. Stel een klachtenprocedure op, zodat de werknemer die gepest wordt een klacht kan indienen. Verder bent u verplicht om de werknemers actief voor te lichten over pesten, bijvoorbeeld via intranet of het mededelingenbord, en welke maatregelen er tegen worden genomen. Uiteraard kunt u disciplinaire maatregelen treffen tegen de werknemer die pest.

Pestgedrag

Geen woordenboek geeft een duidelijke definitie van het woord pesten. De betekenis die aan pesten wordt gegeven kan per persoon verschillen. Wat de ene persoon ziet als een simpel grapje kan door een ander persoon al als zeer vakkundig treiteren worden gezien of gevoeld. Het doel van pesten is iemand kwetsen en vernederen. Er zijn verschillende vormen van pesten, zoals:

 • vervelende opmerkingen of grappen maken;
 • beledigen, uitschelden;
 • negeren of sociaal isoleren;
 • gebaren maken;
 • agressie;
 • (seksuele) intimidatie;
 • vernielen van persoonlijke eigendommen;
 • cyberpesten, ook wel digitaal pesten genoemd, via bijvoorbeeld e-mail, facebook of whatsapp.

De gevolgen van pesten

Vaak leidt pesten tot gezondheidsklachten bij degene die gepest wordt, zoals bijvoorbeeld: angsten, hoofdpijn, darmklachten en slaapproblemen. Iemand die voor langere tijd wordt gepest, kan last krijgen van het Post Traumatisch Stress Syndroom. Dit leidt dikwijls tot concentratieverlies en vermijdingsgedrag. Uiteindelijk meldt degene die gepest wordt zich ziek bij de werkgever, hetgeen leidt tot hogere verzuimkosten.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht