Ouderschapsverlof, partnerverlof en kraamverlof

Ouderschapsverlof is bedoeld om ouders in staat te stellen minder te gaan werken gedurende een bepaalde periode wegens de zorg voor hun kind. Een ouder kan ouderschapsverlof aanvragen voor zijn (adoptie-/stief-/pleeg-) kind onder de 8 jaar, mits het kind staat ingeschreven in Nederland en woont bij de aanvrager. Beide ouders kunnen hierop aanspraak maken en voor ieder kind kan apart verlof worden aangevraagd. Wanneer er een tweeling wordt geboren kunnen ouders dus ook dubbel verlof aanvragen.

Duur ouderschapsverlof

Het ouderschapsverlof is 26 keer de hoogte van de wekelijkse arbeidsduur en een werknemer mag zelf bepalen op welke manier hij dit opneemt.

Voorbeeld: bij een arbeidscontract van 40 uur per week heeft een werknemer 1040 ouderschapsverlofuren. Hij kan ervoor kiezen 26 weken vrij te nemen, maar hij kan er ook voor kiezen om gedurende 65 weken 2 dagen minder te gaan werken. Hij is niet verplicht het ouderschapsverlof in één keer op te nemen.

Uiterlijk twee maanden voordat hij het verlof wenst op te nemen dient hij hiertoe een schriftelijk verzoek in bij de werkgever. De werkgever mag alleen de invulling van het ouderschapsverlof wijzigen wanneer zijn bedrijf hierdoor in ernstige problemen raakt (bij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen).

Partnerverlof en kraamverlof

Na de bevalling van de partner heeft een werknemer recht op drie dagen partnerverlof. Deze drie dagen zijn in aanvulling op het betaalde kraamverlof van twee dagen. Het partnerverlof dient binnen vier weken na de geboorte, of binnen vier weken nadat het kind uit het ziekenhuis is ontslagen, te worden opgenomen. Als het partnerverlof wordt opgenomen gaat het van het tegoed aan ouderschapsverlof af. Partnerverlof is dus voor rekening van de werknemer.

Onbetaald verlof

Ouderschapsverlof is in principe onbetaald verlof. Echter, in veel cao's (of arbeidsovereenkomsten) is hiervoor een regeling getroffen waarbij een recht op (gedeeltelijke) doorbetaling van het loon bestaat.

Vakantiedagen

De opbouw van vakantiedagen loopt niet door tijdens het ouderschapsverlof. Wanneer een werknemer ervoor kiest om tijdens het ouderschapsverlof gedeeltelijk te blijven werken, worden er over die periode wel (gedeeltelijk) vakantiedagen opgebouwd.

Ziek en ouderschapsverlof

Wanneer een werknemer ziek wordt tijdens het ouderschapsverlof dient de werkgever alleen de uren door te betalen die de werknemer zou hebben gewerkt.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht