Het onderkruipersverbod en besmet werk

Vakbondstermen

Het onderkruipersverbod en besmet werk: het zijn termen die door de vakbond vaak worden gebruikt in het kader van een staking. Wat houden deze termen precies in?

Onderkruipersverbod en besmet werk

Artikel 10 Waadi

Het onderkruipersverbod is opgenomen in artikel 10 van de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (Waadi). In dat artikel is kortgezegd bepaald dat er geen uitzendkrachten mogen worden ingezet om het werk uit te voeren van de werknemers die staken.

Het werk van de stakende werknemers wordt door de vakbonden “besmet werk” genoemd. De achtergrond van dit verbod is om te voorkomen dat “het effect” van een staking wegvalt. Het doel van een staking is natuurlijk om de werkgever onder druk te zetten om aan de eisen tegemoet te komen. Dat effect valt weg zodra het werk door anderen wordt uitgevoerd. 

Wat moet u doen?

Heeft u als bedrijf te maken met een (aangekondigde) staking? Of stelt uw bedrijf personeel ter beschikking aan een bedrijf waar gestaakt wordt? Laat u dan goed adviseren over de mogelijkheden en risico’s.

Dit artikel is geschreven door mr. M.R. Jansen, arbeidsrechtsadvocaat bij Absolute Advocaten en (onder andere) gespecialiseerd in het stakingsrecht. Mr. Jansen is bereikbaar via jansen@absoluteadvocaten.nl of 026 3259023. 

Inhuren personeel

Uit de jurisprudentie blijkt dat het onderkruipersverbod ook geldt indien het personeel via een ander bedrijf, niet zijnde een uitzendbureau, wordt ingehuurd. Uit een uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (2016) blijkt dat van belang is of het personeel in de onderneming van de bestaakte werkgever te werk wordt gesteld. Is dat het geval, dan handelt de partij die deze werknemers ter beschikking heeft gesteld in strijd met het onderkruipersverbod en daarmee onrechtmatig richting de vakbond. 

In het geval van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch ging het om het volgende:

Tussen FNV en VLB, vergunninghouder voor het aan- en afmeren van schepen in de haven van Vlissingen, ontstaat een cao-conflict. Daarop volgend stakingen. De havenautoriteit (ZSP) vreest dat door de stakingen een veilige en vlotte verkeersafwikkeling in het geding komt en benadert een andere partij om deze werkzaamheden te verrichten. Vervolgens zijn tijdens de stakingen bootlieden van dit andere bedrijf (NBV) behulpzaam geweest bij het aan- en afmeren van schepen. Volgens het Gerechtshof is dit in strijd met het onderkruipersverbod en handelen ZSP en NBV onrechtmatig richting FNV. Het Gerechtshof kent FNV een schadevergoeding toe van € 15.000,-. Klik hier voor de uitspraak.

Wanneer geldt het onderkruipersverbod niet?

Het onderkruipersverbod richt zich uitsluitend op de verhouding van de bestaakte werkgever en zijn werknemers en niet tot derden. Stel dat de werknemers van een schoonmaakbedrijf staken in verband met een conflict over arbeidsvoorwaarden. Dit schoonmaakbedrijf voert een opdracht uit van een opdrachtgever (bijvoorbeeld een bedrijf). Dan mag dit bedrijf de schoonopdracht door een andere partij laten uitvoeren. Er is dan geen sprake van schending van het onderkruipersverbod. 


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht