Leaseauto inleveren bij ziekte

Gebruik ontzeggen

Ziekte kan voor een werkgever een reden zijn de werknemer het gebruik van de leaseauto te willen ontzeggen. 

Omdat in veel gevallen de werknemer de auto ook privé gebruikt, zal hij/zij tijdens de ziekte in de leaseauto willen blijven rijden.

Innemen leaseauto bij ziekte werknemer

Kwalificeer gebruik

Mag de werknemer de leaseauto wel of niet gebruiken voor privédoeleinden? Wie betaalt de benzinekosten? Welke verplichtingen heeft de werknemer tijdens vakantie of arbeidsongeschiktheid?

Het is aan te raden om over het gebruik van de leaseauto en de mogelijkheden voor de werkgever tijdens ziekte, afspraken te maken en vast te leggen in een leaseregeling. Zonder duidelijke afspraken, trekt de werkgever vaak aan het kortste eind.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij kunnen u onder andere helpen bij:

  • het opstellen van een leaseregeling;
  • het controleren van afspraken tussen u en uw werknemers over het gebruik van de leaseauto;
  • het beoordelen van uw mogelijkheden om een leaseauto in te nemen.

Neem vrijblijvend contact met ons op 026-3259023.

Auto als bedrijfsmiddel

Over het algemeen wordt aangenomen dat een leaseauto die uitsluitend wordt gebruikt voor het verrichten van werkzaamheden, en niet voor privédoeleinden, een bedrijfsmiddel is. De werkgever kan een werknemer in dat geval verplichten de auto in te leveren omdat immers bij ziekte geen werkzaamheden worden verricht.

Auto als loon of secundaire arbeidsvoorwaarde

Wanneer de werknemer de leaseauto ook privé rijdt, wordt het gebruik vaak aangemerkt als (onderdeel van het) loon (in natura) of een secundaire arbeidsvoorwaarde.

Omdat een werknemer bij ziekte recht heeft op doorbetaling van het loon zou men zeggen dat de werkgever het gebruik van de auto moet toestaan tijdens de ziekte op grond van de loondoorbetalingsplicht. Echter, deze verplichting van de werkgever ziet alleen op het geldelijk loon van de werknemer. Loon in natura valt daar dus niet onder en de werknemer ontleent hieraan dan ook geen grondslag voor het gebruik van de leaseauto tijdens ziekte. Vaker wordt het gebruik van de leaseauto gezien als een secundaire arbeidsvoorwaarde. Omdat arbeidsvoorwaarden verschuldigd blijven bij ziekte kan de werkgever in zo'n geval niet van de werknemer eisen dat hij de leaseauto inlevert. In de praktijk geldt vaak een leaseautoregeling die de werknemer verplicht de auto in te leveren bij (een bepaalde periode van) ziekte. De werkgever dient wel te motiveren waarom hij de werknemer het gebruik van de auto ontzegt.

Onbillijke situatie

Daarnaast kan onder omstandigheden het gebruik van de leaseauto door de werknemer tijdens ziekte leiden tot een onbillijke situatie voor de werkgever. Een werkgever kan, wanneer hij aantoont dat van een dergelijke situatie sprake is, van de werknemer eisen dat hij de leaseauto inlevert.

Een voorbeeld hiervan is de situatie waarin de werknemer gedurende lange tijd ziek is en de kans op herstel klein is.

Financiële compensatie

Wanneer het gebruik van de leaseauto heeft te gelden als een arbeidsvoorwaarde en de werkgever is gerechtigd de leaseauto terug te vorderen, dient de werknemer vaak wel financieel gecompenseerd te worden voor het verlies van het gebruik van de auto. De compensatie kan worden vastgesteld aan de hand van de fiscale bijtelling voor het privé gebruik van de auto maar kan ook worden gebaseerd op het ANWB rekenkostenprogramma.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht