Arbeidsomstandigheden

Erg warm, erg koud

Wanneer is het te warm op te werken? En kan men weigeren te werken?

                  Wanneer is het te warm om te werken?

Perfecte omstandigheden

Iedereen wil zijn of haar werk graag in ideale omstandigheden verrichten. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Met name in de zomer of winter kunnen de extreme temperaturen invloed hebben op de werkomgeving. Ook het werken in een warme omgeving of met warme producten kan invloed hebben.

Voorbeelden warmte

Naar schatting wordt in ongeveer 12% van de bedrijven gewerkt onder warme omstandigheden. Beroepen die regelmatig met hitte te maken hebben zijn bijvoorbeeld: bakkers, tuinmannen, bouwvakkers, arbeiders in de papier-, staal- en glasindustrie, maar ook brandweermannen en politiemannen.

Onze diensten

Indien u te maken heeft met zeer warme of koude werkomstandigheden dan kan Absolute Advocaten u bijstaan. Dit kan zijn om te bepalen of de omstandigheden te extreem zijn, uw medewerkers voor te lichten of eventuele risico's in kaart te brengen. Voor advies kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.

 

Wat zegt de ARBOwet

De Arbowet geeft voorschriften omtrent de arbeidsomstandigheden. Wat is verantwoord en wat niet. Ook voor wat betreft de temperaturen waaronder het werk moet worden verricht geeft de Arbowet richtlijnen.

De Arbowet geeft aan dat de temperatuur op de werkplek niet nadelig mag zijn voor de gezondheid van de werknemer. De werkgever zal er alles aan moeten doen om gezondheidsklachten en schade te voorkomen. Een echte maximum- of minimumtemperatuur zal men niet in de wet- of regelgeving vinden. Dit is uiteraard ook afhankelijk van het soort werk dat wordt gedaan. Bij zwaarder werk zal warmte of kou eerder zijn tol eisen dan bij licht fysiek werk. Ook de luchtvochtigheid, luchtsnelheid, kleding en luchtverversing spelen een rol.

De hittestresscalculator

Het is dus niet eenvoudig om te zeggen wanneer het té warm of te koud is om te werken. Er zijn veel factoren die een rol spelen. Een globale indicatie kan verkregen worden door de hittestresscalculator te gebruiken. De FNV geeft als richtlijn dat de ideale zomertemperatuur voor kantoorwerk een temperatuur tussen de 23 en 26 graden is, bij een relatieve vochtigheid tussen de 35 en 60 procent en een windsnelheid van 0,25 meter/seconde. Ook hier geldt weer dat bij fysiek zwaarder werk deze temperaturen lager uit kunnen komen. Volgens het Arbeidsinspectie Loket SZW bestaat echter pas vanaf temperaturen hoger dan 40 graden echt ernstig risico voor de gezondheid.

Soms is het niet te voorkomen

Als werken bij een hoge temperatuur niet voorkomen kan worden, moet de werkgever:

 1. nagaan of werken in de warmte wel noodzakelijk is;
 2. de duur van werkzaamheden in de warmte verkorten;
 3. werkzaamheden afwisselen met werk op een koelere plek;
 4. koele dranken aanbieden; 
 5. persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar stellen.

Welke maatregelen kunt u nemen

Er zijn verschillende maatregelen om werknemers te beschermen tegen warmte op de werkplek, zoals:

 • Zet warmte-producerende apparaten zo veel mogelijk uit.
 • Isoleer apparaten zeer goed om warmteafgifte te voorkomen of zet ze in een aparte ruimte.
 • Voer warme lucht af door te ventileren.
 • Pas zonwering toe (buitenzonwering is effectiever dan binnenzonwering).
 • Verhoog met ventilatoren de luchtsnelheid. 
 • Maak platte daken nat (en houd ze nat).
 • Voer een tropenrooster in. 
 • Draag luchtige droge kleding, liefst van katoen. 
 • Zorg ervoor dat het zoutgehalte in het lichaam op peil blijft. 

Kwetsbare groepen

Het werken in warmte (of kou) is zoals bekend niet bevorderlijk voor de prestaties. Met name risicogroepen zijn kwetsbaar, zoals vrouwen die zwanger zijn, personen met een extreem laag gewicht, hart- en suikerpatiënten, werknemers met longaandoeningen of medicijnen tegen hoge bloeddruk.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht