Intentieverklaring / Letter of Intent

Vastleggen voorlopige afspraken

In een intentieverklaring, ook wel “Letter of Intent” (LOI) genoemd, worden de voorlopige afspraken tussen partijen die van plan zijn een koopovereenkomst aan te gaan, vastgelegd. De intentieverklaring wordt voornamelijk gebruikt bij een bedrijfsovername.

Letter of Intent legt de voorlopige afspraken vast

Inhoud van de intentieverklaring

De overname van een bedrijf is vaak een langdurig traject. Er wordt onderhandeld, de koper wil een boekenonderzoek doen (due diligence) en onderzoek naar de onderneming zelf. Er worden dus zeer vertrouwelijke gegevens uitgewisseld. De verkoper zal dit niet zomaar willen doen en door het sluiten van een intentieverklaring kunnen afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld geheimhouding.

Een LOI heeft geen vaste inhoud, maar veel voorkomende afspraken die worden vastgelegd zijn:

 • de te volgen procedure;
 • onderhandelingsexclusiviteit;
 • vergaderschema;
 • eventuele garanties;
 • tijdpad;
 • geheimhouding.

Intentieverklaring: Bindend of niet bindend?

Er dient een onderscheid gemaakt te worden of een intentieverklaring al dan niet bindend is. In het Nederlandse rechtsstelsel is namelijk niet de titel van de overeenkomst doorslaggevend voor de vraag of een document een definitieve overeenkomst is. Het gaat om de inhoud van de overeenkomst. Het is dan ook van groot belang om de inhoud zo af te stemmen dat deze het gewenste resultaat tot stand brengt: binding of geen binding.

Het belang van de koper zal zijn om geen binding tot stand te brengen. Een koper zal de mogelijkheid willen behouden om af te zien van de koop (overname) en zich terug te trekken zonder dat zij schadeplichtig is. Een verkoper zal wel binding willen bewerkstelligen, zodat de koper zich niet meer kan terugtrekken en gehouden is aan de intentieverklaring, welke dan tevens een definitieve koopovereenkomst is.

Een groot aantal factoren speelt een rol bij de beoordeling of een LOI bindend is of niet. Van belang is bijvoorbeeld of de meest essentiële afspraken zijn vastgelegd, zoals het te kopen object en de prijs daarvan. Verder speelt de gedetailleerdheid een rol, zoals bijvoorbeeld bepaalde garanties en voorbehouden.

Voorkom bindende verklaringen in de intentieverklaring

Uit verschillende arresten van de Hoge Raad (NJ 1996, 162 Van Engen/Mirror en LJN BB5623 Roompot/Efteling) volgt dat (precontractuele) binding kan worden voorkomen door in een vroeg stadium duidelijk af te spreken dat het recht wordt voorbehouden om af te zien van het sluiten van een definitieve koopovereenkomst en de onderhandelingen te beëindigen.

Indien partijen gebondenheid aan de overname willen voorkomen, dienen in ieder geval de volgende bepalingen te worden opgenomen:

 • Partijen beogen geen juridische binding tot stand te brengen. Het is wel wenselijk om binding aan de geheimhoudingsverklaring en een eventuele geschillenregeling overeen te komen.
 • Een tijdsduur waarvoor de intentieverklaring wordt aangegaan. Na het verlopen van deze tijd kan elk van de partijen de onderhandelingen staken zonder een definitieve overeenkomst te tekenen.
 • De definitieve overeenstemming voor de overname is onderworpen aan bepaalde vereisten. Bijvoorbeeld de goedkeuring van de Raad van Commissarissen of de aandeelhouders.
 • Elk van de partijen kan zonder aansprakelijkheid de onderhandelingen beëindigen.
 • De definitieve overeenstemming is afhankelijk van de overeenstemming over de definitieve tekst van de koopovereenkomst.

Indien in de intentieverklaring ook essentiële bepalingen voor de overeenkomst worden opgenomen (object en prijs), dan kan ook in dat geval door opname van voorgaande bepalingen definitieve gebondenheid worden voorkomen.

Wij kunnen u helpen bij de intentieverklaring

Absolute Advocaten heeft een focus op een aantal rechtsgebieden, waaronder ondernemingsrecht. Onze gespecialiseerde advocaten kunnen u op de volgende manieren van dienst zijn omtrent een intentieverklaring:

 • adviseren omtrent een LOI;
 • een intentieverklaring opstellen;
 • een LOI/intentieverklaring controleren;
 • beoordelen welke vorm een Letter of Intent dient te hebben;
 • beoordelen wat in de LOI geregeld moet worden en de risico’s daarvan voor u in kaart brengen.

Voor verdere informatie en mogelijkheden kunt u contact op nemen via het nummer 026- 3259023.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht