Woning tijdelijk verhuren

Een woning tijdelijk verhuren: wat zijn de regels?

Tijdelijk huurcontract

Verhuurders krijgen meer mogelijkheden om een tijdelijk huurcontract aan hun huurder aan te bieden. De Wet doorstroming huurmarkt, waarin dit geregeld is, is op 1 juli 2016 in werking getreden. Met deze wetswijziging wordt getracht een beter en passend aanbod van huurwoningen te bereiken. De mogelijkheid om huurder een tijdelijke overeenkomst aan te bieden, maakt het voor een (aspirant-)verhuurder een stuk aantrekkelijker zijn (te koop staande) woning te verhuren.

Wij kunnen u helpen!

Bent u (aspirant-)verhuurder en heeft u vragen? Wij staan voor u klaar! De kennis van onze specialisten is altijd up-to-date.

Onze specialisten kunnen:

  • u adviseren over de huurovereenkomst of een huurgeschil;
  • een (tijdelijke) huurovereenkomst voor u opstellen;
  • een (tijdelijke) huurovereenkomst voor u controleren;
  • u bijstaan in een geschil met de huurder.

Zelfstandige woningen

Voor zelfstandige woonruimte (een woning met eigen toegang en eigen keuken en toilet) geldt dat er een tijdelijke huurovereenkomst voor maximaal twee jaar kan worden gesloten. Deze overeenkomst hoeft niet te worden opgezegd, maar eindigt na het verstrijken van de huurtermijn. De verhuurder dient de huurder uiterlijk één maand voor het eindigen van de huurtermijn schriftelijk te informeren dat de huurovereenkomst komt te eindigen. Doet de verhuurder dit niet, of niet tijdig, dan ontstaat er een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Is de kennisgeving wel (tijdig) verstuurd, dan eindigt de huur op de afgesproken datum.

Om de huurder tegemoet te komen, mag de huurder de tijdelijke huurovereenkomst wel tussentijds mag opzeggen. Hij hoeft de afgesproken termijn dus niet volledig uit te zitten.

Voor verhuurders van sociale huurwoningen geldt een uitzondering! Zij kunnen géén gebruik maken van de mogelijkheid tot tijdelijke huur van twee jaar of korter.

Onzelfstandige woningen

Voor onzelfstandige woonruimte (een woning zonder eigen toegang of met een gedeelde keuken of toilet) mag zelfs een tijdelijke huurovereenkomst van vijf jaar of korter worden overeengekomen. Ook hier geldt dat de huurovereenkomst eindigt na afloop van de afgesproken termijn, mits de verhuurder de huurder minstens één maand van tevoren op de hoogte heeft gesteld van het eindigen van de overeenkomst. Verstuurt de verhuurder die kennisgeving niet (tijdig), dan ontstaat er een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Ook voor onzelfstandige woonruimte geldt dat de huurder de huurovereenkomst tussentijds kan opzeggen.

Specifieke doelgroepen

Sommige woningen zijn bedoeld voor een specifieke doelgroep. Wanneer de huurder niet meer tot deze doelgroep behoort, moet het voor de verhuurder mogelijk zijn om de huur op te zeggen. Voor sommige doelgroepen (gehandicapten, ouderen en studenten) bestaat die opzegmogelijkheid al, maar deze doelgroepen worden uitgebreid. Aan de doelgroepen zullen worden toegevoegd:

  • Jongeren (tussen de 18 en 27 jaar oud). De huur van een jongerenwoning kan door de verhuurder worden opgezegd wanneer de jongere de woning 5 jaar heeft bewoond en er een nieuwe jongere is die de woning wilt bewonen.
  • Promovendi (= personen die aan een instelling voor hoger onderwijs verbonden zijn op grond van een promotieplaats). Voor promovendi gelden dezelfde regels als voor jongeren. Een huurovereenkomst voor woonruimte, bestemd voor promovendi, kan worden beëindigd indien de promovendus niet meer kan aantonen dat hij promovendus is en er een nieuwe promovendus klaarstaat om de woning te bewonen.
  • Grote gezinnen (van meer dan 8 personen). De huur met betrekking tot huurwoningen die speciaal bedoeld zijn voor grote gezinnen kan worden opgezegd als de omvang van het gezin is teruggevallen naar minder dan 5 personen.

Tussenhuur

Onder de huidige wet is het slechts mogelijk om een woning, bij afwezigheid van de bewoner, voor één maal tussentijds te verhuren tot de bewoner terugkeert naar de woning (diplomatenclausule). De nieuwe wet maakt het mogelijk om een woning meerdere keren te verhuren aan een tussenhuurder. Ook kan een aanvankelijk overeengekomen termijn voor de ontruiming tussentijds met wederzijds goedvinden worden verlengd.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht