Vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekering

Het recht op een vrije advocaatkeuze bij een rechtsbijstandverzekering is er sinds 7 november 2013. Het Europese Hof van Justitie heeft op deze datum bepaald dat iedereen met een rechtsbijstandsverzekering in geval van een gerechtelijke of administratieve procedure zélf de vrije keuze heeft voor een advocaat voor rechtsbijstand. Het is dus voor de rechtsbijstandsverzekeraar niet toegestaan een rechtzoekende te dwingen genoegen te nemen met een door haar aangewezen advocaat. Het Hof heeft daarbij aangegeven dat dit recht op vrije advocaatkeuze ook geldt bij gerechtelijke procedures waar rechtsbijstand door een advocaat niet verplicht is, zoals bij zaken voor de kanton- en bestuursrechter.

Beperkingen vergoeding aan advocaat

Een rechtsbijstandverzekeraar kan, aldus het Hof van Justitie, in bepaalde gevallen wel beperkingen stellen aan de kosten die zij vergoeden. Die beperking mag echter weer niet zover gaan, dat het voor de verzekerde in de praktijk onmogelijk wordt een redelijke advocaatkeuze te maken. Indien zich zo'n situatie in de toekomst zou voordoen, kan de rechter worden ingeschakeld, aldus het Hof van Justitie.

Aanpassen polisvoorwaarden

Naar aanleiding van voornoemde uitspraak over de vrije keuze van een advocaat bij een rechtsbijstandverzekering hebben sommige verzekeraars de polisvoorwaarden aangepast. De wijziging houdt in dat aan de verzekerde een eigen bijdrage wordt gevraagd indien hij of zij gebruik wil maken van een externe rechtshulpverlener bij procedures zonder verplichte bijstand door een advocaat. Tevens zijn er bij dergelijke procedures kostenmaxima ingeperkt. Het is dan ook van belang om u bij het afsluiten van een rechtsbijstand verzekering goed te laten informeren.

Administratieve procedure

Na het arrest van 7 november 2013 bleef er onduidelijkheid bestaan over de vraag of ook de procedure bij het UWV en de bezwaarschriftprocedure bij een bestuursorgaan onder het begrip `administratieve procedure` vallen. Op 7 april 2016 heeft het Europese Hof van Justitie hierover duidelijkheid gegeven. Het Hof heeft aangegeven dat ook een procedure bij het UWV en een bezwaarschriftprocedure bij een bestuursorgaan onder het begrip administratieve procedure vallen. Dit betekent dat, indien u als werknemer een rechtsbijstandverzekering heeft en u te maken krijgt met een ontslagprocedure bij het UWV, u recht heeft om op kosten van de rechtsbijstandverzekering een externe advocaat in te schakelen. Ook kunt u op kosten van de rechtsbijstandverzekeraar een advocaat inschakelen wanneer u bijvoorbeeld bezwaar maakt bij de gemeente.     

Een advocaat inschakelen op kosten van uw rechtsbijstandsverzekeraar

Indien u een advocaat wil inschakelen op kosten van uw rechtsbijstandverzekeraar, kunt u contact met ons opnemen. Wij bekijken dan (kosteloos) wat uw mogelijkheden zijn. Absolute Advocaten staat regelmatig op deze wijze verzekerde particulieren en bedrijven bij. De kosten worden dan betaald door de rechtsbijstandsverzekeraar.

Voor verdere informatie of mogelijkheden kunt contact op nemen via het nummer 026-3259023.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht