Automatische verlenging contract of abonnement

Is uw abonnement of contract automatisch verlengd? Hieronder kunt u lezen of dit wel is toegestaan en wat uw opzegmogelijkheden zijn. Deze informatie geldt voor allerlei typen abonnementen, zoals onderhoudscontracten, contracten met afvalverwerkingsbedrijven, maar ook voor abonnementen op domeinnamen, telefonie, internet, televisie, energie of tijdschriften.

 

Beëindigen abonnement

Is uw zakelijke contract automatisch verlengd voor bepaalde tijd? Wij kunnen u adviseren over de mogelijkheden tot beëindiging van het contract.

 

Geldige verlenging?

Vraagt u zich af of uw contract op de juiste manier verlengd is en/ of u hieraan gebonden bent? Onze advocaten zoeken het graag voor u uit!

 

 

Voor verdere informatie of mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 026 – 32 59 023.

Absolute Advocaten - specialisten in contractenrecht

Deskundig advies | Snelle werkwijze | Goed bereikbaar | Transparante tarieven

Consumenten en zakelijk

Een abonnement dat met een consument is afgesloten voor een bepaalde tijd, mag na het einde van deze termijn niet stilzwijgend (automatisch) voor een bepaalde tijd worden verlengd. Voor business-to-business abonnementen (zakelijke overeenkomsten) gelden andere regels.

Zakelijke abonnementen (Business to Business)

Voor zakelijke contracten gelden de regels uit Boek 6 en 7 BW. Sluit u een zakelijk abonnement af, dan zal vaak in de algemene voorwaarden iets zijn opgenomen over de eventuele (stilzwijgende) verlenging van het contract. U bent gebonden aan deze algemene voorwaarden als deze op de overeenkomst van toepassing zijn verklaard en deze u voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst zijn verstrekt. Dit kan ook digitaal zijn gebeurd.

Voorbeeld uit de praktijk

Een voorbeeld van een dergelijke bepaling in algemene voorwaarden is: 

“Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de overeenkomst aangegaan voor een periode van 60 maanden. Na het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst wordt deze steeds automatisch verlengd met dezelfde periode, tenzij de overeenkomst door één der partijen wordt opgezegd of tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.”

Sluit u een zakelijk contract af met dit bedrijf en zijn de algemene voorwaarden van toepassing verklaard, dan zit u opnieuw vast aan een contract voor 5 jaar als u vergeten bent de overeenkomst op tijd op te zeggen. Dit kan vergaande gevolgen hebben.

Opzeggen zakelijk contract

Wilt u weten of en hoe u uw zakelijke contract (tussentijds) kunt opzeggen? Lees dan ons artikel over het opzeggen van contracten.

Telecomcontracten

Voor zakelijke telecomcontracten geldt iets bijzonders! Per 1 oktober 2016 is er nieuwe wetgeving voor het stilzwijgend verlengen van zakelijke telecomcontracten. Deze kunnen niet meer stilzwijgend worden verlengd voor bepaalde tijd. Na afloop van de eerste termijn, kan te allen tijde worden opgezegd met een opzegtermijn van maximaal één maand. 

Reflexwerking

Kleine bedrijven, zoals eenmanszaken en zzp’ers worden door de rechter soms gelijkgetrokken met consumenten. In dat geval gelden dezelfde regels als die voor consumenten gelden.

Consumenten hebben aparte regels

Een abonnement (overeenkomst) met een consument mag na de eerste contractperiode niet stilzwijgend (d.w.z. zonder uitdrukkelijke toestemming van de consument) worden verlengd in een overeenkomst voor bepaalde tijd. De overeenkomst mag wel worden omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van maximaal één maand. De overeenkomst mag op elke dag van de maand worden opgezegd en eindigt precies een maand later.

Doet het bedrijf een aanbod voor een nieuw abonnement voor bepaalde tijd en accepteert de consument dit aanbod, dan is dit abonnement geldig overeengekomen en is de consument gebonden aan de overeenkomst. Eerder opzeggen is dan over het algemeen niet mogelijk.

Tijdschriften en bladen

Voor tijdschriften, dag-, week- en nieuwsbladen gelden andere regels. Een abonnement op een tijdschrift of blad kan telkens stilzwijgend worden verlengd met ten hoogste drie maanden. De consument heeft steeds de mogelijkheid om het abonnement tegen het einde van die drie maanden op te zeggen. Hierbij geldt een opzegtermijn van maximaal één maand. Een tijdschriftabonnement kan ook voor onbepaalde tijd worden verlengd. Ook dan is de opzegtermijn maximaal één maand. Dit is anders wanneer het tijdschrift minder dan één keer per maand verschijnt (bijvoorbeeld elk kwartaal), de opzegtermijn is in dit geval maximaal drie maanden.

Proefabonnementen

Een proefabonnement stopt vanzelf na de afgesproken periode. Deze hoeft niet te worden opgezegd en mag nooit automatisch worden verlengd.

Lidmaatschap

Let op! Soms is een abonnement een lidmaatschap van een vereniging (dit kàn bijvoorbeeld het geval zijn bij een sportclub). Voor het beëindigen van een lidmaatschap gelden andere regels. In dit dat geval zijn namelijk de regels van het verenigingsrecht van toepassing.

Overzicht met handige tips

  • In de algemene voorwaarden vindt u terug wat de opzegtermijn is. Controleer of deze klopt met de wettelijke regels.

  • Noteer bij het aangaan van het abonnement in uw agenda wanneer het abonnement afloopt en opgezegd dient te worden.

  • Vraag om een schriftelijke bevestiging van de opzegging.

  • Bel Absolute Advocaten als u vragen heeft over de automatische verlenging van een abonnement.


Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht