Non-conformiteit

Non-conform product

Wanneer een koopovereenkomst is gesloten, dient de verkoper datgene te leveren wat verkocht is en de koper dient hiervoor te betalen. Indien de verkoper een product levert welke niet beantwoordt aan de overeenkomst, dan is het geleverde product non-conform de overeenkomst en spreekt men van non-conformiteit.

Non conformiteit moet niet verward worden met productaansprakelijkheid.

 

         Non conformiteit

Een tijdige klacht

Indien de koper zich wil beroepen op non-conformiteit in verband met een ondeugdelijk of gebrekkig product, dan dient deze tijdig te klagen. Tijdig betekent in dit verband “binnen bekwame tijd” nadat het gebrek is ontdekt of ontdekt had kunnen zijn.

Of er tijdig is geklaagd, verschilt per situatie en hangt van alle omstandigheden van het geval af. Er geldt bovendien voor koopovereenkomsten een verjaringstermijn van twee jaar. Bij een niet tijdige klacht, verliest de koper alle rechten om de verkoper aan te spreken op grond van non-conformiteit.

Hoe kan Absolute Advocaten u helpen?

Absolute Advocaten heeft specialisten op het gebied van de non-conformiteit. Onze advocaten staan u graag bij:

  • als u met een zaak te maken krijgt met betrekking tot non-conformiteit;

  • om vast te stellen of er sprake is van non-conformiteit;

  • met advies in het maken van een keuze voor aflevering, herstel of vervanging;

  • met hulp voor het ontbinden van het koopcontract en het vorderen van de schadevergoeding kunt vorderen;

  • tijdens een procedure.

Wat kan gevorderd worden?

Indien vaststaat dat het product non-conform is, bijvoorbeeld omdat het ondeugdelijk product of gebrekkig product is, of omdat het niet overeenkomt met hetgeen de koper wilde kopen, kan het volgende worden gevorderd:

  1. aflevering van het ontbrekende;
  2. herstel van het geleverde product;
  3. vervanging van het afgeleverde product;
  4. schadevergoeding;
  5. ontbinding van de koopovereenkomst.

Punt 4 en 5 kunnen een aanvulling zijn op punten 1,2 en 3. Bij punt 1, 2 en 3 moet de koper een keuze maken tussen aflevering, herstel of vervanging.

Wanneer een consument iets koopt (consumentenkoop) is er sprake van extra bescherming en zijn er meerdere acties mogelijk. Deze zijn hier buiten beschouwing gelaten.

Download hier onze gratis whitepaper

Download nu de gratis whitepaper!


Deel deze pagina:


Een afspraak maken