Beslaglegging

Leggen van beslag

Beslag kan door een schuldeiser op alle goederen van een schuldenaar worden gelegd indien deze zich niet houdt aan zijn betalingsverplichtingen.

Beslaglegging kan zowel op roerende goederen (bijvoorbeeld bedrijfsinventaris, auto’s, machines, aandelen etc.) als op onroerende goederen (bijvoorbeeld gebouwen). Ook kan beslag worden gelegd op een vordering op naam. Dit wordt derdenbeslag genoemd. Denk hierbij aan beslag onder een debiteur van de schuldenaar, beslag op een bankrekening of loonbeslag.

Conservatoir en executoriaal beslag

Soorten beslag

Er zijn twee vormen van beslag leggen:

  1. conservatoir beslag
  2. executoriaal beslag.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Absolute Advocaten kan voor u:

  • u adviseren over de te nemen stappen en hoe dit in zijn werk gaat;

  • voor u beoordelen of beslaglegging zinvol is en wat de kosten zijn;

  • voor u het conservatoir of het executoriaal beslag in gang zetten;

  • u bijstaan bij het leggen van conservatoir of executoriaal beslag

Contact opnemen

Neem vrijblijvend contact op met een van onze advocaten op 026-3259023 en bespreek welke mogelijkheden er zijn.

"Aan de ketting leggen"

Conservatoir beslag houdt in dat een mogelijk verhaalsobject door de beslaglegger als het ware aan de ketting wordt gelegd totdat deze een officiële goedkeuring (executoriale titel) heeft verkregen om de schuld bij de schuldenaar te innen. 

Waarom wordt conservatoir beslag gelegd?

Conservatoir beslag leggen wordt gedaan om meerdere redenen:

  • tot zekerheid van betaling van een vordering;

  • in het geval dat een gerechtelijke procedure niet kan worden afgewacht, omdat vermoed wordt dat in de tussentijd de schuldenaar zijn goederen aan het verhaal zal onttrekken;

  • als dwangmiddel om de schuldenaar tot betaling te dwingen.

Hoe wordt conservatoir beslag gelegd?

Een groot voordeel van conservatoir beslag is dat het snel gelegd kan worden. Om conservatoir beslag te leggen, is slechts verlof nodig van de Voorzieningenrechter. Alleen een advocaat kan de Voorzieningenrechter hierom verzoeken. In de regel wordt het verzoekschrift binnen een dag behandeld. Na verkregen verlof kan de deurwaarder overgaan tot beslaglegging.

De rechtbank heeft een beslagsyllabus gepubliceerd waarin precies omschreven staat wat er in het verzoekschrift moet worden vermeld. Dit kan per beslagobject verschillen.

Executoriaal beslag

In het geval van executoriaal beslag is er executoriale titel verkregen en kan het beslagobject ten gelde worden gemaakt, in de regel door middel van executieverkoop. Een vonnis van een rechter en een notariële akte kunnen een executoriale titel opleveren. Is er conservatoir beslag gelegd en wordt vervolgens een executoriale titel verkregen, dan gaat het conservatoir beslag van rechtswege over in een executoriaal beslag.

Waarom wordt executoriaal beslag gelegd?

Executoriaal beslag leggen wordt gedaan omdat de schuldenaar niet voldoet aan de executoriale titel, in de regel dus niet voldoet aan het vonnis. Door middel van het executoriale beslag, dat gelegd wordt door de deurwaarder, kan dan worden overgegaan tot daadwerkelijke verkoop van de goederen en kan de schuldeiser de opbrengst gebruiken om zijn vordering betaald te krijgen.

Hoe wordt executoriaal beslag gelegd?

Zoals hiervoor vermeld, is er bij executoriaal beslag al een executoriale titel verkregen in de vorm van een rechterlijk vonnis of een notariële akte. De deurwaarder dient deze titel aan de veroordeelde (de schuldenaar) te overhandigen of betekenen. Met deze betekening wordt de veroordeelde partij het bevel gegeven om binnen een termijn van meestal twee of drie dagen aan het vonnis te voldoen. Dit wordt de beveltermijn genoemd.

Voldoet de veroordeelde niet binnen de beveltermijn aan het vonnis, dan kan de deurwaarder overgaan tot executoriale beslaglegging op alles wat de veroordeelde bezit, zoals meubelbeslag op de inboedel of beslag(legging) op de bankrekening.

Download gratis onze whitepaper "Beslag leggen en beslaglegging"

Download nu de gratis whitepaper!


Deel deze pagina:


Een afspraak maken