Top 10 tips bij zieke werknemer

De beste 10 tips uit de praktijk

Langdurig uitval van een werknemer wegens ziekte is vaak een van de grootste angsten van een gemiddelde werkgever. Dit kost de werkgever immers veel geld, papierwerk én energie. In onze praktijk zien wij vaak voorkomen dat werkgevers met de handen in het haar zitten en niet weten hoe grip te krijgen op het re-integratietraject. Werkgevers hebben – vaak onterecht – het gevoel met de rug tegen de muur te staan. Daarom deze top 10 tips & tricks uit de praktijk.

  1. Indien u het vermoeden heeft dat de werknemer zich enkel ziek heeft gemeld vanwege een (dreigend) conflict of bijvoorbeeld na een slechte beoordeling, probeer dan eerst in gesprek te gaan met de werknemer voordat de ziekmelding wordt geaccepteerd. Indien de werknemer aangeeft niet in gesprek te kunnen vanwege ziekte, schakel dan zo snel mogelijk een bedrijfsarts in;
  2. Voer een duidelijk verzuimprotocol in waarin is opgenomen hoe en waar de werknemer zich moet ziekmelden en welke regels er gelden tijdens ziekte. De werknemer is verplicht deze regels na te komen. Een ziekmelding in strijd met het protocol behoeft u in principe niet te accepteren;
  3. Vaak krijgt een bedrijfsarts enkel het verhaal van de werknemer te horen. Neem in het geval van een (dreigend) conflict met de werknemer contract op met de bedrijfsarts om deze te informeren over de situatie;
  4. Het ligt nogal voor de hand, maar toch gaat het vaak fout; volg het advies van de bedrijfsarts op. Bij onduidelijkheid over het advies, vraag de bedrijfsarts om een toelichting;
  5. Bij twijfel over het advies van de bedrijfsarts; vraag zo snel mogelijk een deskundigenoordeel aan bij UWV;
  6. Let op de wijze van communiceren, probeer dit zo neutraal, maar helder mogelijk te doen. Probeer juist de-escalerend te communiceren indien een werknemer uit is op een conflict;
  7. De werknemer is verplicht mee te werken aan zijn/haar re-integratie, waaronder bijvoorbeeld in gesprek gaan met de werkgever. Indien de werknemer niet meewerkt aan de re-integratie, stuur dan een schriftelijke waarschuwing waarin u aangeeft dat een loonsanctie zal worden opgelegd indien de werknemer niet meewerkt;
  8. Leg een loonsanctie op (loonstop of loonopschorting afhankelijk van de situatie) indien de werknemer ondanks de waarschuwing niet meewerkt;
  9. Blijft de werknemer ondanks de opgelegde loonsanctie weigerachtig om mee te werken, dan is er sprake van een grond voor ontslag. Deze ontslaggrond is expliciet opgenomen in de wet. De werknemer heeft in dat geval géén recht op de transitievergoeding;
  10. Win juridisch advies in indien u vastloopt in het re-integratietraject.

Deel deze pagina:


Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht