Ontslag OR Lid

Wettelijk opzegverbod bij OR-leden

Wettelijk opzegverbod

Voor een lid van de ondernemingsraad (OR-lid) geldt een wettelijk opzegverbod. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst van een OR-lid in principe niet kan worden opgezegd. Dit betekent echter niet dat sprake is van een ontslagverbod.

Advies rondom ontslag van een OR-Lid

Absolute Advocaten heeft advocaten die gespecialiseerd zijn in dit onderwerp. Wij adviseren over de juiste route bij ontslag van een OR-lid, het opstellen en controleren van een ontslagaanvraag/ verzoek en met de ontslagprocedure. Voor verdere informatie of mogelijkheden kunt contact op nemen via het telefoonnummer 026-3259023.

Meer informatie

Voor uitgebreidere informatie, lees het whitepaper "Ontslag OR-leden".

Ontslagbescherming voor medewerkers betrokken bij de OR

Ook werknemers die bij het werk van de OR betrokken zijn, hebben ontslagbescherming. Dit zijn:

  • werknemers die geplaatst zijn op een kandidatenlijst voor een OR of PVT;
  • werknemers die korter dan twee jaar geleden lid zijn geweest van een OR of PVT;
  • werknemers die lid zijn van een voorbereidingscommissie van een  OR.

Zij kunnen alleen worden ontslagen na toestemming van de kantonrechter.

Wanneer kan een OR-lid ontslagen worden?

In de volgende situaties kan een ondernemingsraadlid wel worden ontslagen:

Bovenstaande geldt ook voor leden van een personeelsvertegenwoordiging (PVT), voor de secretaris van de OR of PVT en de plaatsvervangers.

Met ingang van 1 juli 2015 geldt dat een kantonrechter de arbeidsovereenkomst van een (ex-)OR-lid kan ontbinden indien:

  1. het verzoek geen verband houdt met omstandigheden waarop het opzegverbod betrekking heeft; of
  2. er sprake is van omstandigheden die van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst in het belang van de werknemer behoort te eindigen.

Ontslagprocedure OR Lid

Om te bepalen welke stappen er gezet dienen te worden naar een beëindiging van het dienstverband van een (ex) OR-lid of een werknemer die daarbij betrokken is, is het van belang na te gaan welke ontslagbescherming deze werknemer geniet.

Download gratis onze whitepaper Ontslaan OR-lid

Download nu de gratis whitepaper!


Deel deze pagina:


Een afspraak maken