U zoekt een ervaren arbeidsrecht advocaat?

Iedere ondernemer heeft ermee te maken: het arbeidsrecht. Kort gezegd bevat het arbeidsrecht het geheel van wetgeving welke van toepassing is op de relatie tussen de werkgever en werknemer. Denk bijvoorbeeld aan het ontslagrecht, wat een belangrijk onderdeel is van het arbeidsrecht, maar ook het aangaan van een arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden, regels omtrent een zieke werknemer ect.

Waarom een arbeidsrecht advocaat inschakelen?

Arbeidsrecht is ingewikkeld en uitgebreid en kenmerkt zich (vaak) door een hoog emotioneel gehalte. Het inschakelen van een onafhankelijke arbeidsrecht advocaat voorkomt dat er fouten worden gemaakt die onherstelbaar zijn. U krijgt bovendien bij Absolute Advocaten te maken met specialisten in hun vakgebied. Zij volgen jaarlijks scholing zodat de kennis altijd up tot date is, volgen dagelijks de jurisprudentie, hebben van alle vakliteratuur beschikbaar, geven regelmatig presentaties en workshops en wisselen kennis uit met klanten.

Waarmee kunnen wij u helpen?

De arbeidsrecht advocaten van Absolute Advocaten geven ondernemers advies en begeleiden ze op alle gebieden van het arbeidsrecht. Bijvoorbeeld bij ontslag van 1 of meer werknemers. Een arbeidsrecht advocaat kan u ook ondersteunen bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten, het controleren van de huidige arbeidscontracten, het voeren van gesprekken met het UWV en verzekeraars, het categoriseren van bedrijven naar een CAO en het uit dienst begeleiden van zieke medewerkers.

Waarom kiezen voor Absolute Advocaten?

We kiezen voor een resultaatgerichte en vooral praktische aanpak waarbij we uw wensen als doel nemen. Deze aanpak bestaat uit de volgende kenmerken:

  • we werken alleen met ervaren advocaten die gespecialiseerd zijn in het arbeidsrecht;
  • onze vakkennis houden wij altijd up-to-date;
  • we vermijden lange juridische stukken;
  • u heeft één aanspreekpunt;
  • onze advocaten zijn ook buiten de normale kantoortijden bereikbaar;
  • marktconforme prijzen: een vaste totaalprijs is bespreekbaar.

Relevante Links

12 stappenplan ontslag statutair bestuurder
Reorganisatie
Ontslag zieke directeur of bestuurder
Ontslag met wederzijds goedvinden
Ontslag wegens disfunctioneren
Ontslag met instemming van de werknemer
Berekenen van de transitievergoeding 2018
Fraude, oplichting en diefstal door personeel
Officiële waarschuwing
Ontslagroutes
Opzegtermijn werkgever en werknemer
Verboden tijdens een sollicitatiegesprek
Getuigschrift
Herroepingsrecht
Arbeidsovereenkomst (on)bepaalde tijd
Ontbinding arbeidsovereenkomst
Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst?
Ontslag OR Lid
Aanzegtermijn en aanzegplicht
Opbouw van een ontslagdossier
Personeelsdossier
Het afspiegelingsbeginsel
Ketenregeling
Concurrentiebeding
Anti-ronselbeding
CAO en arbeidsvoorwaardenreglement
Pesten op het werk
Kledingsvoorschriften en geloofsuitingen op het werk
Vergoeding opleidingskosten en de opleidingsovereenkomst
Verplichte scholing door werkgever
Passende arbeid bij ziekte van werknemer
Wet Verbetering Poortwachter
Outplacement
Vrije dagen
Verplicht overwerken
Te laat komen op het werk: reden voor ontslag?
Proeftijd
Billijke vergoeding
Geheimhoudingsbeding
Is een pensioenregeling voor werknemers verplicht?
Controleren gebruik internet werknemers
0 uren contract
Bestuursrechtelijke premie Zorginstituut Nederland
Ouderschapsverlof, partnerverlof en kraamverlof
Minimumloon en minimum jeugdloon 2018
VAR-verklaring
Ontslag zieke werknemer
Bonusregeling
Ziek uit dienst: de risico's
Detachering
Arbeidsconflict
Verlof: vrij nemen of vrij vragen
Payrolling
Overgang van onderneming
Loonbeslag
Leaseauto innemen bij functiewijziging
Leaseauto innemen bij ziekte
Passende en bedongen arbeid
Aansprakelijkheid schade door werknemer
Buitenlandse werknemers
Demotie
Werkgeversaansprakelijkheid bedrijfsongeval
Schorsing en non-actief stellen
Ontslag AOW'er en pensioenontslag
Aanpassing arbeidsduur
Boetebeding
Relatiebeding
Wet Flexibel Werken WFW
Slapend dienstverband
Hét alternatief voor de arbeidsovereenkomst: de agentuurovereenkomst
Privacy zieke werknemer
Opvolgend werkgeverschap
Arbeidsomstandigheden
Een vakantiekracht is ook een werknemer
Ontslag op staande voet
Werknemer in gevangenis
Opzegging arbeidscontract zonder preventieve toets
Werkweigering
Verstoorde arbeidsverhouding
Verplicht opnemen vrije dagen
Ontslag wegens verwijtbaar handelen
ZZP-contracten en de DBA
U bent statutair directeur en wordt ontslagen
Loonbetaling stopzetten
Cameratoezicht op het werk
Relatiegeschenk aannemen
Verplichte pensioenregeling voor payrollbedrijven
Tussentijds opzegbeding
Verplichtingen tot herplaatsing van een werknemer
Wijzigen arbeidsvoorwaarden
Bedrijfsarts
Reorganiseren via stoelendansmethode
Inhouding op en verrekening met loon
Consultancy en detachering: de juridische verschillen
Internationale arbeidsrelatie
Voorwaarden All-in Loon
Nieuwe proeftijd bij nieuwe functie?
Recht op een transitievergoeding?
Drankgebruik tijdens werktijd
Geweld en agressie op de werkvloer
Niet meewerken aan re-integratie
Negatieve uitlatingen over werkgever

Deel deze pagina:


Een afspraak maken