Pre Pack

De procedure

Bij een pre-pack verzoekt een bedrijf dat binnen afzienbare tijd failliet dreigt te gaan aan de rechtbank om een beoogd curator aan te wijzen voor de procedure. 
De curator kan dan, zonder dat er officieel sprake is van een faillissement, samen met de onderneming bekijken of er mogelijkheden zijn om een doorstart te maken met de gezonde bedrijfsonderdelen.

Indien er mogelijkheden zijn tot een doorstart kan de onderneming vervolgens de rechtbank verzoeken om haar in staat van faillissement te verklaren.
De rechtbank benoemt dan de beoogde curator definitief tot curator die vervolgens de voorbereide doorstart (pre-pack) direct uitvoeren. Doel is om waardeverlies te beperken.

Adviseren en begeleiden

Absolute Advocaten kan samen met u bekijken of een pre-pack tot de mogelijkheden behoort. Ook kan Absolute Advocaten voor u een pre-pack volledig begeleiden.

Bij Absolute Advocaten kunt u rekenen op de volgende voordelen:

  • we werken alleen met ervaren advocaten op het gebied van insolventie.
  • onze kennis is altijd up-to-date.
  • u heeft één aanspreekpunt.
  • de advocaten zijn ook buiten de normale kantoortijden bereikbaar.
  • alle communicatie wordt automatisch opgeslagen, waardoor in geval van nood ook andere advocaten direct de zaak kunnen overnemen.

Wat is een pre-pack?

Bij een pre-pack verzoekt een bedrijf dat binnen afzienbare tijd failliet dreigt te gaan aan de rechtbank om een beoogd curator aan te wijzen voor de procedure. De beoogd curator (stille bewindvoerder) is degene waarvan de rechtbank heeft verklaard dat hij of zij tot curator zal worden benoemd in het geval van daadwerkelijke faillietverklaring. In feite wordt dus het faillissement verzocht, doch alvorens daartoe over te gaan, en hangende dat verzoek, wordt ook verzocht een onderzoek te bevelen door de beoogd curator naar de staat waarin de onderneming zich bevindt. De curator kan dan, zonder dat er officieel sprake is van een faillissement, samen met de onderneming bekijken of er mogelijkheden zijn om een doorstart te maken met de gezonde bedrijfsonderdelen.

Indien er mogelijkheden zijn tot een doorstart kan de onderneming vervolgens de rechtbank verzoeken om haar in staat van faillissement te verklaren. De rechtbank benoemt dan de beoogde curator definitief tot curator. De curator kan dan de voorbereide doorstart (pre-pack) direct uitvoeren. Hiermee wordt extra waardeverlies van de onderneming voorkomen. Tevens wordt het aantal banen dat verloren gaat doorgaans beperkt. Een pre-pack heeft dus ook een maatschappelijke functie.

Het is de verwachting dat er in de (nabije) toekomst een wettelijke regeling komt voor de pre-pack.

Waardeverlies bij een faillissement

In geval van faillissement komt een onderneming bijna altijd in een negatief daglicht te staan en treedt er waardeverlies op. Pandhouders en hypotheekhouders gaan hun rechten uitoefenen, leveranciers eisen direct betaling of willen niet meer leveren etc. Dit negatieve daglicht heeft ook zijn weerslag op de gezonde bedrijfsonderdelen. Doordat deze snel minder waard worden is een doorstart met de gezonde bedrijfsonderdelen vaak niet mogelijk.

Om een doorstart met de gezonde bedrijfsonderdelen mogelijk te maken, en het waardeverlies van de onderneming te beperken, kan gebruik worden gemaakt van een pre-pack.

Een afspraak maken