Burenruzie

Buren hebben kan heel gezellig zijn en handig wanneer u hulp nodig heeft. Maar als de huizen dicht op elkaar staan, kan dat ook tot irritaties leiden. Zo kan er al snel een burengeschil ontstaan over bijvoorbeeld takken die over elkaars schutting groeien. In het geval van een burenruzie geldt het burenrecht.

Veel voorkomende burengeschil

Veel voorkomende burengeschillen gaan over bomen en planten, overhangende takken, (geluids)overlast, erfgrens of erfafscheiding en het gebruik van het perceel van de ene buur door de andere. In deze bijdrage geeft Absolute Advocaten kort aan wat uw rechten zijn en wat u bij deze geschillen kunt ondernemen.

Bomen:

het burenrecht zegt over de erfafscheiding dat een boom minimaal 2 meter van de erfafscheiding moet staan, tenzij:

 • de boom niet hoger is dan de schutting die er tussen staat;
 • de buren toestemming hebben gegeven om de boom dichterbij te planten;
 • het om een openbare boom gaat;
 • de gemeente anders heeft bepaald in een verordening;
 • er sprake is van verjaring.

In deze gevallen mag de boom volgens het burenrecht wel binnen 2 meter van de erfafscheiding staan.

Overhangende takken:

deze kunt u als volgt weg (laten) halen:

 • Vraag de buren of ze de overhangende takken weghalen;
 • Stuur een brief naar de buren als ze geen actie ondernemen;
 • Geef daarbij aan binnen welke termijn en dat u anders zelf gaat snoeien;
 • Haal de takken zelf weg als er nog steeds niet gereageerd wordt. Alles wat aan uw kant van de erfafscheiding groeit, mag u volgens het burenrecht snoeien.

Doorschietende wortels van een boom mag u verwijderen zonder overleg.

Geluidsoverlast:

 • Praat over uw irritaties met de buren en maak afspraken over hoe de overlast aangepakt kan worden;
 • Helpt dit niet, laat dan uitzoeken door uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat ( zie ook vrije advocaatkeuze) of er sprake is van onrechtmatige overlast. In dat geval kunt u uw buren hierop aanspreken en indien nodig een rechtszaak starten.

Schutting over de erfafscheiding:

 • Bekijk de tekening van het kadaster;
 • Verzoek het kadaster de erfafscheiding met een landmeter te bepalen. Dit is echter niet mogelijk wanneer het eigendomsrecht verjaard is.

Recht van overpad / erfdienstbaarheid

Wanneer mensen het recht hebben verworven, middels een notariële akte of door verjaring, om over de grond van hun buren naar hun schuur of achtertuin te lopen, kan dit ook tot een burengeschil leiden. De buren hinderen het voetpad te gebruiken, is verboden. De buren mogen op hun beurt geen overlast veroorzaken en het pad in onderling overleg netjes houden.

Hoe kan Absolute Advocaten helpen bij een burenruzie?

Absolute Advocaten heeft specialisten die u bij een burenruzie kunnen adviseren en bijstaan in een procedure. Voor vragen over het burenrecht kunt u ons bereiken op: 026-3259023.


Deel deze pagina:


Een afspraak maken