Crediteurenakkoord

Veel bedrijven verkeren door een hoge schuldenlast in moeilijkheden, maar willen wel doorgaan. Een crediteurenakkoord (zeg maar een zakelijke schuldsanering) kan dan oplossing bieden. Crediteuren ontvangen dan slechts een deel van hun vordering en verlenen finale kwijting voor het restant. Vaak ontvangt de crediteur dan meer dan in faillissement.

Voor wie?

Ondernemingen met een hoge schuldenlast, maar een goede (voldoende) orderportefeuille en/of potentie voor de toekomst.

 

Waarom?

Vaak denkt een bedrijf in moeilijkheden aan een doorstart na faillissement om financiële lucht te krijgen, maar dit is lang niet altijd noodzakelijk. Een crediteurenakkoord biedt meer flexibiliteit, is minder onzeker, zorgt voor een betere relatie met leverancier en u krijgt als ondernemer geen faillissement achter uw naam.

 

Wanneer?

Een crediteurenakkoord is mogelijk indien de onderneming nog enige maanden kan doordraaien (er is werk en lopende verplichtingen kunnen worden voldaan) en over een som geld kan beschikken (eigen middelen of een lening) waarmee een akkoord kan worden bereikt.

 

Hoe?

Met bijstand van Absolute Advocaten:

  • hulp van een gespecialiseerde advocaat en een bedrijfseconoom;
  • snelle en vakkundige dienstverlening;
  • Absolute Advocaten ontzorgt, maar u bepaald zelf in welke mate;
  • transparante tarieven en een vaste prijs is mogelijk;
  • eerlijk advies, ook over de alternatieven.

 

Iedere situatie is uniek en behoeft, zeker bij financiële moeilijkheden, een advies op maat. Absolute Advocaten kan u daarbij helpen. In de eerste plaats door naar uw verhaal te luisteren en met u mee te denken. Wij kunnen u al adviseren vanaf € 250,00 excl. BTW. Neemt u gerust contact met ons op. Vraag dan naar Tessa Maters ( 026-3259023 of mail naar Mr. Tessa Maters).

Absolute Advocaten - specialisten in contractenrecht

Deskundig advies | Snelle werkwijze | Goed bereikbaar | Transparante tarieven

Voorwaarden crediteurenakkoord

In principe kan een onderneming ieder voorstel doen dat hem geraden voorkomt. Echter, de schuldeisers beslist of hij instemt.

De ervaring leert dat schuldeisers eerder instemmen als aan de volgende randvoorwaarden is voldaan:

  • alle concurrente crediteuren krijgen hetzelfde percentage van hun vordering vergoedt;
  • preferente crediteuren zoals fiscus en UWV ontvangen het dubbele percentage (zij gaan in geval van faillissement ook voor);
  • een solide financiële onderbouwing van het voorstel (waarom is het geboden percentage aantrekkelijker dan een faillissement afwachten?);
  • een solide onderbouwing van de prognoses voor de nabije toekomst;
  • een voorstel dat is gedaan door een externe adviseur (advocaat, accountant) wekt vertrouwen.

Een onderneming is geheel vrij om haar schuldeisers een voorstel tot een (buitengerechtelijk) crediteurenakkoord te doen. Een schuldeiser is daarentegen ook vrij in zijn beslissing om het voorstel al dan niet te aanvaarden. Dit is slechts anders indien de weigering van de schuldeiser om het akkoord te aanvaarden, misbruik van bevoegdheid oplevert. Dit heeft de Hoge Raad in maart 2017 geoordeeld in een zaak waarin één van de verhuurders van V&D weigerde met de huurverlaging in te stemmen.

Afdwingbaar?

Voor een zakelijk crediteurenakkoord is geen wettelijke regelgeving. Het kan dan ook niet worden afgedwongen. Slechts kan het zo zijn dat een enkele crediteur min of meer verplicht is in te stemmen als de rest van de crediteuren ook instemt en weigering (als enige) misbruik van bevoegdheid oplevert. Wel is het mogelijk om aan een aangeboden akkoord de voorwaarde te verbinden dat de crediteur bij voorbaat instemt met hetzelfde akkoord als de onderneming onverhoopt toch failliet gaat.

Een crediteurenakkoord is wel af te dwingen door natuurlijke personen die anders in de WSNP zouden komen en indien de onderneming failliet is.

Alternatieven

Bedrijven in moeilijkheden hebben te maken met complexe vraagstukken om het hoofd boven water te houden. Een crediteurenakkoord kan een oplossing zijn, maar is dat niet altijd. Of er zijn meerdere maatregelen nodig zoals een afslanking van de bedrijfsvoering (en het personeelsbestand).

Iedere situatie is uniek en behoeft, zeker bij financiële moeilijkheden, een advies op maat. Absolute Advocaten kan u daarbij helpen. In de eerste plaats door naar uw verhaal te luisteren en met u mee te denken. Wij kunnen u al adviseren vanaf € 250,00 excl. BTW. Neemt u gerust contact met ons op. Vraag dan naar Tessa Maters (026 3259023 of mail naar Mr. Tessa Maters).

Relevante artikelen

Wellicht zijn de volgende artikelen interessant voor u:


Deel deze pagina:


Een afspraak maken

Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht