Wetsvoorstel Franchisecode

Wetsvoorstel invoering franchisecode

De minister van Economische Zaken, Henk Kamp, heeft aangekondigd een wetsvoorstel te gaan indienen om de Nederlandse Franchisecode wettelijk te verankeren. De wettelijke verankering zou met name in het voordeel zijn van de franchisenemers.

Aangezien de franchiseovereenkomst niet in de wet is geregeld, is de Nederlandse Franchisecode begin 2016 door de sector zelf geïntroduceerd. Deze code geeft gedragsregels voor franchisenemers en franchisegevers bij het aangaan, uitvoeren en beëindigen van een franchiseovereenkomst. De Franchisecode is slechts een fatsoensnorm. Nakoming is niet verplicht en kan dus ook niet bij de rechter worden afgedwongen, tenzij de Franchisecode onderdeel uitmaakt van de franchiseovereenkomst. Met de wettelijke verankering van de Franchisecode kan nakoming wel via de rechter worden afgedwongen en zullen alle partijen hieraan zijn gebonden.


Deel deze pagina:


Een afspraak maken