Verbod op gratis plastic tasjes

Vanaf 1 januari 2016 is het winkeliers verboden om gratis plastic tasjes weg te geven. Wat betekent dit nu voor winkeliers?

Waarom een verbod op gratis plastic tas?

Het verbod op plastic tasjes in Nederland komt voort uit de verplichting voor alle lidstaten van de Europese Unie om het gebruik van plastic tassen te verminderen. Het doel daarvan is het tegengaan van plastic zwerfvuil op straat en in de zee.

Wat gaat een plastic tasje kosten?

Winkeliers mogen zelf bepalen welke prijs zij vragen voor het plastic tasje. Als richtprijs voor een plastic tas geldt een prijs van € 0,25. De overheid schrijft geen minimumbedrag voor. Mogelijk, maar dit is dus niet zeker, voldoet u dus al aan de regels wanneer u € 0,01 vraagt voor een plastic tasje.

Uitzonderingen op het verbod

Er zijn drie uitzonderingen op het verbod tot het weggeven van plastic tasjes:

  • Zeer dunne plastic tasjes zijn toegestaan wanneer ze etenswaren beschermen tegen vervuiling of besmetting met ziekteverwekkers (denk hierbij aan onverpakt fruit of groente) of in situaties waarbij levensmiddelen ongeschikt kunnen raken voor consumptie door lekvocht van rauwe vis, rauw vlees of rauw gevogelte uit niet gesloten verpakkingen (denk hierbij aan in papier verpakte vis, in losse folievellen verpakt rauw vlees of rauwe vleeswaren).
  • Dunne plastic tasjes zijn tevens toegestaan om voedselverspilling tegen te gaan (denk hierbij aan losse groenten, fruit of broodjes).
  • De plastic tasjes die worden gebruikt om op luchthavens of in het vliegtuig gekochte vloeistoffen, spuitbussen en gels te verzegelen, mogen ook gratis worden verstrekt. Dit geldt niet voor de andere ‘See Buy Fly’ tassen.

Toezicht op naleving verbod door ILT

Door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zal gecontroleerd worden of het verbod op gratis plastic tasjes wordt nageleefd. Die gebruikt het normale bestuursrechtelijke instrumentarium waarbij een dwangsom kan worden opgelegd of andere bestuursrechtelijke maatregelen. De hoogte van de dwangsom is gerelateerd aan het verkregen economisch voordeel. Hoe vaak de ILT zal gaan controleren is niet bekend.

Meldingen over het niet-naleven van het verbod kunnen worden gedaan bij het Meld- en Informatie Centrum van Inspectie Leefomgeving en Transport.

Tips voor winkeliers

  • Gebruik in plaats van plastic tasjes papieren of stoffen tasjes. Hiervoor hoeft u geen geld te vragen. Let wel op: Papieren of stoffen tasjes waarin plastic is verwerkt (zelfs indien dit een minimale hoeveelheid is), vallen onder het verbod en mogen dus niet gratis worden verstrekt!
  • Wanneer u plastic tasjes gebruikt, geef dan bij de kassa aan dat deze geld kosten en waarom dat zo is;
  • Vraag bij kleine artikelen of het ‘zo mee kan’.
  • Beloon de klanten die zelf een tas meenemen door hen een attentie of korting te geven.
  • Denkbaar zijn ook creatieve oplossingen zoals een statiegeldtasje (geld terug als het tasje weer ingeleverd wordt) of een tas voor een tas (verstrekken van een nieuwe tas tegen inlevering van de oude). De praktijk zal uitwijzen of dit tot de mogelijkheden behoort.

Wij zullen de ontwikkelingen in de gaten houden en u informeren als er meer bekend is.

Verbod op verstrekken gratis plastic tasjes


Deel deze pagina:


Een afspraak maken