Verhuiskostenvergoeding bij gedwongen verhuizing

Gedwongen verhuizing

Wanneer een huurder van woon- of bedrijfsruimte moet verhuizen, heeft deze onder omstandigheden recht op een (gedeeltelijke) vergoeding van zijn verhuis- en inrichtingskosten. Hieronder leest u of u/ uw huurder recht heeft op een verhuiskostenvergoeding.

Vergoeding bij verplichte verhuizing

Gevolgen voor verhuurder

Voor een verhuurder is het van groot belang om steeds goed in de gaten te houden wanneer een verhuiskostenvergoeding verschuldigd is.

Niet alleen de reden voor de (noodzakelijke) verhuizing, maar ook andere omstandigheden (zoals de persoonlijke omstandigheden van de huurder) kunnen daarbij van belang zijn. Let daarom altijd goed op met wat voor soort huurder u te maken heeft. Het kan namelijk grote financiële consequenties met zich brengen. Zeker in de situatie dat niet één woning of bedrijfsruimte, maar een heel blok aan renovatie toe is. Bovendien verjaart de aanspraak op een verhuiskostenvergoeding pas na 5 jaar en het kan dus zo zijn dat oude huurders na een aantal jaar nog een vergoeding opeisen.

Gevolgen voor een huurder

Bent u huurder en moet u verhuizen omdat uw verhuurder de huurovereenkomst heeft beëindigd? Wij kunnen ervoor zorgen dat u uw verhuiskosten vergoed krijgt. Verhuurders zijn niet altijd bereid deze vergoeding te betalen en het inschakelen van een advocaat kan daarbij het verschil maken.

Onze gespecialiseerde advocaten kunnen:

  • verhuurders adviseren over het recht van hun huurder op een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten;
  • verhuurders bijstaan in een geschil met hun huurder over vergoeding van de verhuis- en inrichtingskosten;
  • huurders adviseren over hun recht op een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten;
  • huurders bijstaan in een geschil met hun verhuurder over vergoeding van de verhuis- en inrichtingskosten.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen via onze Livechat.

Woonruimte: Wanneer is er recht op een verhuiskostenvergoeding?

Een huurder van woonruimte die moet verhuizen, heeft recht op een tegemoetkoming in zijn verhuis- en inrichtingskosten indien de rechter de huurovereenkomst beëindigd:

  • op grond van dringend eigen gebruik;
  • op grond van verwezenlijking van een geldend bestemmingsplan; of
  • omdat de verhuurder de woonruimte dringend nodig heeft voor renovatie.

Hoogte van de vergoeding

Voor huurders van zelfstandige woonruimte geldt dat zij recht hebben op een minimumbijdrage in de verhuiskosten. Deze minimumbijdrage is per 28 februari 2019 vastgesteld op € 6.095,-. Dit bedrag wordt elk jaar per 1 maart gewijzigd voor zover de consumentenprijsindex daartoe aanleiding geeft.

Huurders van onzelfstandige woonruimte (zoals een kamer) hebben wel recht op een bijdrage in de verhuiskosten, maar kunnen geen aanspraak maken op een minimumbedrag. De hoogte van de door hen te ontvangen bijdrage hangt af van de feitelijke situatie en de werkelijk gemaakte kosten.

Aanvullende schadevergoeding

Lijdt een huurder schade door renovatie en dekt de verhuiskostenvergoeding de schade niet volledig, dan kan hij proberen een schadevergoeding te krijgen bovenop de verhuiskostenvergoeding. Vereist is dan dat is voldaan aan de voorwaarden voor wanprestatie.

290-bedrijfsruimte: Wanneer is er recht op een verhuiskostenvergoeding?

Een huurder van 290-bedrijfsruimte (winkelpand, horecalocatie, e.d.) die zijn onderneming moet verhuizen omdat de verhuurder de huurovereenkomst heeft beëindigd, kan aanspraak maken op een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten.

Om aanspraak te kunnen maken op een dergelijke tegemoetkoming, dient de huurder bij de rechter (in de beëindigingsprocedure) aannemelijk te maken dat hij daadwerkelijk gaat verhuizen en in dat verband met verhuis- en inrichtingskosten wordt geconfronteerd.

Goodwill valt niet onder de verhuis-en inrichtingskosten.

Hoogte van de vergoeding

De rechter is vrij om de hoogte van de tegemoetkoming af te stemmen op de concrete situatie en hij hoeft de verhuurder niet te verplichten tot een volledige vergoeding van de kosten. Veelal zal de rechter uitgaan van de geschatte kosten. Deze kunnen onder andere worden geschat op basis van offertes die de huurder heeft aangevraagd bij bijvoorbeeld verhuisbedrijven. Onder ‘verhuiskosten’ worden niet alleen de directe verhuiskosten verstaan (zoals de kosten voor de verhuiswagen), maar ook de kosten voor bijvoorbeeld verhuisberichten.

Beëindigingsvordering

Voordat de rechter een beslissing geeft waarin een bedrag voor de verhuiskostenvergoeding wordt vastgesteld, krijgt de verhuurder nog eenmaal de mogelijkheid om de beëindigingsvordering in te trekken. De gedachte hierachter is dat het bedrag voor de tegemoetkoming zo hoog kan zijn, dan de verhuurder de huurovereenkomst niet wil beëindigen.


Deel deze pagina:


Een afspraak maken

Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht