Verzoekschriftprocedure

Verzoek om een beslissing

De verzoeker kan een verzoekschrift indienen bij de rechtbank, waarin wordt verzocht aan de rechter om een bepaalde beslissing te nemen

Verzoekschriftprocedure

Twee belangrijke procedures

In het burgerlijk recht zijn er twee belangrijke procedures:

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Binnen Absolute Advocaten zijn er specialisten die u bij het opstellen en indienen van een verzoekschrift kunnen helpen en kunnen bijstaan in een verzoekschriftprocedure.

Voor verdere informatie of mogelijkheden kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 026-3259023.

Twee belangrijke procedures

In het burgerlijk recht zijn er twee belangrijke procedures:

Dagvaardingsprocedure

In de dagvaardingsprocedure staan twee partijen tegenover elkaar, dit zijn de eiser en de gedaagde. De gedaagde wordt in deze procedure gedagvaard om voor de rechtbank te verschijnen. Er wordt dan vrijwel altijd iets van de gedaagde gevorderd, bijvoorbeeld betaling van een geldsom of levering van een goed. 

Verzoekschriftprocedure

De verzoekschriftprocedure lijkt in zeker opzicht op de dagvaardingsprocedure. De partijen in een verzoekschrift procedure worden verzoeker en verweerder genoemd in plaats van eiser en gedaagde. Er is dan ook geen gedaagde die gedagvaard wordt. De verzoeker kan een verzoekschrift indienen bij de rechtbank, waarin wordt verzocht aan de rechter om een bepaalde beslissing te nemen. De wet schrijft voor in welke gevallen een dagvaarding en in welke gevallen een verzoekschrift vereist is.

Verzoekschrift kantonrechter

De meest bekende verzoekschriftprocedures zijn de procedures waarbij in een verzoekschrift de kantonrechter wordt gevraagd om een arbeidsovereenkomst met een werknemer te ontbinden en de echtscheidingsprocedure. Aanvragen voor curatele, bewind of mentorschap beginnen ook met een verzoekschrift indienen.

Verzoekschrift indienen bij rechtbank

Een verzoekschriftprocedure wordt gestart door het indienen van een verzoekschrift bij de griffie van de rechtbank. Zoals gezegd bevat het verzoekschrift een verzoek aan de (kanton)rechter om een bepaalde beslissing te nemen.

Let op: in het faillissementsrecht kent men ook de verzoekschriftprocedure. De regels van de normale verzoekschriftprocedure zijn alleen niet van toepassing op het faillissement, dit recht heeft eigen regels.

De verzoekschriftprocedure

Na het verzoekschrift zal de (kanton)rechter een datum vaststellen voor een zitting. De rechtbank roept dan verzoeker en de haar bekende verweerder(s) op om op deze zitting te verschijnen. In het verzoekschrift kan de verzoeker aan de rechtbank aangeven dat er een belanghebbende of een verweerder in het spel is. Zij, maar ook belanghebbenden die niet zijn opgeroepen, kunnen vóór de verzoekschriftprocedure en soms zelfs tijdens de behandeling (bij goedkeuring van de rechter) een verweerschrift indienen tegen het verzoek.

De zaak zelf wordt mondeling behandeld voor de (kanton)rechter. Beide partijen mogen tijdens de behandeling hun standpunten verduidelijken en reageren op elkaars stellingen. Tijdens de verzoekschriftprocedure op de zitting kunnen tevens nog processtukken naar voren worden gebracht, dit zullen voornamelijk bewijsmiddelen zijn.

Beschikking: de uitspraak van de verzoekschriftprocedure

Wanneer de zitting en het onderzoek ten einde zijn, zal de (kanton)rechter een beschikking geven. Dit is de uitspraak van de verzoekschriftprocedure. Een beschikking moet goed gemotiveerd zijn en heeft in principe bindende kracht. Deze bindende kracht geldt niet altijd voor alle beschikkingen, bijvoorbeeld bij de ontbindingsprocedure van een arbeidsovereenkomst.

Hoger beroep tegen een beschikking

Wat kan men doen als men het niet eens is met de beschikking? Men kan in hoger beroep en daarna in cassatie gaan tegen de beschikking. Verzet tegen een beschikking is echter niet mogelijk. Hoger beroep moet binnen drie maanden worden ingesteld na de datum van de (eind)beschikking. In sommige gevallen zijn deze mogelijkheden bij wet uitgesloten.

Download gratis onze whitepaper

Download nu de gratis whitepaper!


Deel deze pagina:


Een afspraak maken