Algemene voorwaarden

"De kleine lettertjes"

In de algemene voorwaarden, ook wel algemene leveringsvoorwaarden of verkoopvoorwaarden genoemd, worden regels vastgelegd voor de verkoop van producten en diensten. Vaak worden deze algemene voorwaarden de "kleine lettertjes" genoemd.

De algemene voorwaarden

Onze diensten

Heeft u te maken met algemene voorwaarden, dan kan Absolute Advocaten onder andere de volgende dienstverlening bieden:

 • opstellen van algemene voorwaarden;
 • het controleren van algemene voorwaarden;
 • adviseren omtrent de algemene voorwaarden van een wederpartij of die van u zelf;
 • het oplossen van geschillen met betrekking tot algemene voorwaarden.

Of u nu zelfstandig werkt als fotograaf, eigenaar bent van een webwinkel, een accountants en administratiekantoor uit Amsterdam, schoonheidssalon, klusbedrijf, reclamebureau, uitzendbureau, schildersbedrijf of een sportschool:
Absolute Advocaten kan voor alle soorten ondernemingen algemene voorwaarden opstellen en controleren.

Voor verdere informatie kunt u uiteraard contact opnemen op het telefoonnummer 026 - 325 9023.

Wat wordt in de algemene voorwaarden geregeld

 • betaling van de (koop)prijs;
 • aansprakelijkheden;
 • garanties;
 • de geldigheidsduur van de offerte;
 • welke instantie bevoegd is bij een eventueel geschil;
 • levertijd;
 • eigendomsvoorbehoud;
 • afwijzing van andere toepasselijke voorwaarde (battle of forms);
 • etc.

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden dienen wel van toepassing te zijn willen zij tussen partijen werking hebben. De hoofdregel voor toepasselijkheid is dat de algemene voorwaarden:

 1. voor het sluiten van de overeenkomst van toepassing worden
 2. uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst ter hand worden gesteld

Battle of the forms

Het komt in de praktijk veelvuldig voor dat in een offerte wordt verwezen naar algemene voorwaarden en wanneer deze offerte geaccepteerd wordt door de andere partij, verwijst deze naar zijn eigen algemene voorwaarden. Deze situatie wordt “Battle of the forms” genoemd. In de wet is hiervoor een regeling opgenomen die zegt dat degene die een offerte accepteert en niet gebonden wil zijn aan de algemene voorwaarden waarnaar in de offerte wordt verwezen, deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand moet wijzen.


Deel deze pagina:


Een afspraak maken