Contracten en aansprakelijkheden

Elke onderneming en elk bedrijf sluit de hele dag door contracten. Een onderneming verkoopt producten en koopt grondstoffen in, sluit een overeenkomst met een telefoonaanbieder of internetbedrijf, maakt offertes, sluit arbeids- en huurovereenkomsten. Het is dan uiteraard van groot belang dat het contract op de juiste manier wordt opgesteld. Daar komt Absolute Advocaten om de hoek kijken. U kunt door ons op een deskundige en vooruitstrevende wijze een contract laten opstellen of een bestaand contract laten controleren.

Waarom een advocaat voor het opstellen van contracten?

Een advocaat gespecialiseerd in aansprakelijkheden en contracten opstellen, kan zowel preventief en correctief voor u optreden. Contracteren is één van de rechtsgebieden waar Absolute Advocaten in gespecialiseerd is. Preventief kunnen wij een contract opstellen of controleren maar ook de algemene voorwaarden moeten correct zijn. Wanneer de afspraken in het contract niet naar wens worden uitgevoerd, kan Absolute Advocaten voor u bepalen of er redenen zijn om een rechtszaak te starten en wat hierbij uw kansen zijn en de bijbehorende kosten. Onze bedrijfseconoom kijkt daarnaast met een financieel oog naar de contracten die wij opstellen.

Absolute Advocaten staat met up-to-date kennis en kunde klaar om ondernemers bij te staan. Onze marktconforme prijzen en de mogelijkheid om vooraf een totaalprijs af te spreken, is de reden waarom veel ondernemingen en bedrijven hun contract laten opstellen of controleren door één van onze specialisten. Verhoog uw eigen voorkennis door alvast gerelateerde artikelen over een contract (laten) opstellen op onze website te lezen.

Relevante Links

Retentierecht: hoe dwing ik betaling af
Wanprestatie en tekortkoming nakoming
Overdragen van overeenkomst, schuld of vordering
Vaststellingsovereenkomst
Koopovereenkomst opstellen of controleren
Algemene voorwaarden
Bankgarantie
Non-conformiteit
Webshop
Onrechtmatige daad
Opzeggen contract
Schadevergoeding
Onverschuldigde betaling
Arbitrage
Volmacht
Agentuurovereenkomst
Ontbinding overeenkomst
Totstandkoming overeenkomst
Uitleg van een overeenkomst
Dwaling
Klachtplicht
Borg staan
Vernietiging en nietigheid contract
Betalingstermijn
Schuldeisersverzuim
Eenzijdige tariefsverlaging door opdrachtgever
Automatische verlenging contract of abonnement
Vordering op lege of ontbonden BV
Beëindiging kredietovereenkomst door de bank
Wat zijn de gevolgen indien een onbevoegd persoon een contract tekent
Een afspraak maken