Wettelijke (handels)rente

Hoogte wettelijke rente en wettelijke handelsrente 2018

Soort Datum Percentage
Wettelijke rente - niet handelstransacties 01-07-2018 2,00 %
Handelstransacties tot stand gekomen na 1 december 2002 01-07-2018 8,00 %
Wettelijke (handels)rente
Wettelijke rente is de schadevergoeding voor het feit dat een schuldenaar te laat betaalt.

Te late betaling

Indien een schuldenaar niet op tijd betaalt is dat vervelend. Het kan tot liquiditeitsproblemen leiden. Het is echter niet zo dat een schuldenaar zomaar ongestraft te laat kan betalen. De schuldenaar is dan namelijk wettelijke (handels)rente verschuldigd over de periode dat hij te laat is met betalen. De verschuldigde rente is een vergoeding voor de vertraging in de betaling.

Verschillende soorten rente

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen:

  • wettelijke rente
  • wettelijke handelsrente

Het is belangrijk dat u de juiste rente gebruikt omdat de rentes onderling sterk verschillen. Het verschil kan oplopen tot meer dan 6%!

Wettelijke rente vorderen

Wettelijke rente is de schadevergoeding voor het feit dat een schuldenaar te laat betaalt. De schuldenaar is pas wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment dat hij in verzuim is. Hoofdregel is dat voor het intreden van verzuim een ingebrekestelling is vereist, maar verzuim kan ook intreden zonder ingebrekestelling. Dit is bijvoorbeeld het geval indien een fatale termijn is afgesproken voor de betaling (bijvoorbeeld de datum op een factuur) of uit de verklaringen van de schuldenaar mag worden afgeleid dat deze zijn verplichtingen niet of niet correct zal nakomen.

Over de gehele periode dat de schuldenaar in verzuim is, is hij wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente wordt bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld. Dit gebeurt halfjaarlijks. Telkens wanneer de hoogte van de wettelijke rente opnieuw wordt vastgesteld is dat rentepercentage vanaf dat moment van toepassing. Voorts is van belang dat de wettelijke rente (jaarlijks) cumulatief wordt berekend. Na afloop van elk jaar wordt de rente bij het te betalen bedrag opgeteld en het volgende jaar wordt de rente over dit totaalbedrag berekend.

Wettelijke handelsrente vorderen

Bij handelsovereenkomsten is de wettelijke handelsrente van toepassing. Een handelsovereenkomst is een overeenkomst tussen ondernemingen onderling en tussen ondernemingen en overheidsinstanties tot het leveren van goederen of diensten tegen betaling. De wettelijke handelsrente is een aantal procenten hoger dan de wettelijke rente.

Anders dan bij de wettelijke rente is voor verschuldigdheid van de wettelijke handelsrente geen verzuim vereist. Het gaat namelijk om een handelsovereenkomst, waarin meestal een uiterste datum van betaling opgenomen is. Betaalt de schuldenaar niet uiterlijk op die datum, dan is hij wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de dag die volgt op de overeengekomen uiterste dag van betaling.

Mocht er geen uiterste datum van betaling zijn overeengekomen dan is de wettelijke handelsrente verschuldigd:

  • vanaf 30 dagen na de aanvang van de dag volgende op de dag waarop de schuldenaar de factuur heeft ontvangen;

  • indien niet vaststaat wanneer de factuur is ontvangen, dan geldt dat de schuldenaar wettelijke rente is verschuldigd vanaf 30 dagen na de aanvang van de dag die volgt op de dag waarop hij de prestatie waarvoor hij moet betalen heeft ontvangen.

Ook bij de wettelijke handelsrente geldt dat het niet van belang is of de schade daadwerkelijk is geleden. Wel is bij de wettelijke handelsrente vereist dat de niet tijdige betaling de schuldenaar is toe te rekenen. Voorts is van belang dat de wettelijke handelsrente niet verschuldigd is indien de schuldeiser zelf in verzuim is met het leveren van zijn prestatie.

De wettelijke handelsrente wordt halfjaarlijks aangepast bij algemene maatregel van bestuur. Telkens wanneer de hoogte van de wettelijke handelsrente opnieuw wordt vastgesteld is dat rentepercentage vanaf dat moment van toepassing. De wettelijke handelsrente wordt, net als de wettelijke rente, jaarlijks cumulatief berekend.

Meer informatie & advies

Indien u meer informatie of een advies wilt omtrent dit onderwerp dan kunt u uiteraard ook contact opnemen met Absolute Advocaten 026-3259023. Onze ervaren advocaten staan u graag te woord!

Download gratis onze whitepaper "Wettelijke (handels)rente"

Download nu de gratis whitepaper!

Datum laatste wijziging: 01-07-2018
       
Datum van ingang Wettelijke rente Niet-handels transacties/ Handelstransacties tot stand gekomen voor 1december 2002   Handelstransacties tot stand gekomen na 1 december 2002
01-07-2018 2,00   8,00
01-01-2018 2,00   8,00
01-07-2017 2,00   8,00
01-01-2017 2,00   8,00
01-07-2016 2,00   8,00
01-01-2016 2,00   8,05
01-07-2015 2,00   8,05
01-01-2015 2,00   8,05
01-07-2014 3,00   8,15
01-01-2014 3,00   8,25
01-07-2013 3,00   8,50
16-03-2013 3,00   8,75
01-01-2013 3,00   7,75
01-07-2012 3,00   8,00
01-01-2012 4,00   8,00
01-07-2011 4,00   8,25
01-01-2011 3,00   8,00
01-07-2010 3,00   8,00
01-01-2010 3,00   8,00
01-07-2009 4,00   8,00
01-01-2009 6,00   9,50
01-07-2008 6,00   11,07
01-01-2008 6,00   11,20
01-07-2007 6,00   11,07
01-01-2007 6,00   10,58
01-07-2006 4,00   9,83
01-01-2006 4,00   9,25
01-07-2005 4,00   9,05
01-01-2005 4,00   9,09
01-07-2004 4,00   9,01
01-02-2004 4,00   9,02
01-01-2004 5,00   9,02
01-08-2003 5,00   9,10
01-07-2003 7,00   9,10
01-01-2003 7,00   9,85
01-12-2002 7,00   10,35
08-08-2002 7,00   10,35
01-01-2002 7,00    
01-07-2001 8,00    
01-01-2001 8,00    
01-07-2000 6,00    
01-01-2000 6,00    
01-07-1999 6,00    
01-01-1999 6,00    
01-07-1998 6,00    
01-01-1998 6,00    
01-07-1997 5,00    
01-01-1997 5,00    
01-07-1996 5,00    
01-01-1996 7,00    
01-07-1995 8,00    
01-01-1995 8,00    
01-07-1994 9,00    
01-01-1994 9,00    
01-07-1993 10,00    
01-01-1993 12,00    
01-07-1992 12,00    
01-01-1992 12,00    
01-07-1991 11,00    
01-01-1991 11,00    
01-07-1990 11,00    
01-01-1990 10,00    
01-04-1987 8,00    
01-01-1983 9,00    
01-04-1980 12,00    
01-01-1979 10,00    
01-04-1976 8,00    
01-05-1974 10,00    
01-11-1972 8,00    
01-03-1971 9,00    
1934-1971 5,00    

 

 


Deel deze pagina:


Een afspraak maken