Betwiste vorderingen

Gefundeerde reden

Indien een schuldenaar niet betaalt omdat hij dat niet wil of kan, dan is er meestal sprake van een eenvoudige incasso. Heeft de schuldenaar echter een gefundeerde reden om niet te betalen, dan wordt gesproken van een betwiste vordering.

Discussies over openstaande factuur?

Gespecialiseerde advocaat nodig?

Absolute Advocaten kan u met behulp van gespecialiseerde advocaten op het gebied van contractenrecht, aansprakelijkheid en incasso’s bijstaan. Wij kunnen beoordelen of de betwisting door de schuldenaar kans van slagen heeft, mede in het licht van het voorhanden zijnde bewijs voor de betwiste vordering. Tevens staan onze advocaten u graag bij in een procedure wanneer een schuldenaar besluit de vordering te betwisten.

Onze aanpak

De aanpak van Absolute Advocaten bestaat uit de volgende kenmerken:

  • we werken alleen met ervaren advocaten die gespecialiseerd zijn op hun specifieke rechtsgebied;

  • we zorgen altijd voor maatwerk;

  • onze advocaten zijn altijd bereikbaar, ook buiten normale kantoortijden;

  • u heeft een vast aanspreekpunt;

  • een vaste prijsafspraak behoort tot de mogelijkheden.

  • onze tarieven vindt u hier

Openstaande facturen

Het is een bekend probleem: openstaande vorderingen die niet worden voldaan, facturen die niet worden betaald ondanks dat de betalingstermijn is verstreken etc. Deze situaties kunnen het een onderneming of particulier behoorlijk lastig maken. Bij een betwiste vordering zal gekeken moeten worden naar de reden die de schuldenaar aanvoert om de vordering te betwisten en hoe valide die reden is. Ook bewijsproblematiek speelt in dit verband een rol.

Redenen om een vordering te betwisten

Door een vordering te betwisten, geeft de schuldenaar formeel aan het niet eens te zijn met de verschuldigdheid van een vordering. Dit kan inhouden dat de schuldenaar de vordering in zijn geheel betwist of slechts gedeeltelijk. Betwist de schuldenaar de vordering gedeeltelijk, dan dient deze het niet betwiste deel van de vordering te voldoen.

Een vordering is vaak gebaseerd op een overeenkomst. Bijvoorbeeld de overeenkomst waarbij onderneming A zich verplicht om een product te leveren aan onderneming B. Nadat onderneming A het product heeft geleverd, heeft zij een vordering tot betaling (voor het geleverde product) op onderneming B. Een vordering betwisten is dan ook vaak gebaseerd op de achterliggende overeenkomst of de uitvoering van die overeenkomst. Bijvoorbeeld dat het geleverde product niet goed is.

De schuldenaar kan veel redenen hebben om de vordering te betwisten, zoals van mening zijn dat er geen overeenkomst is op grond waarvan hij gehouden is een vordering te voldoen, non conformiteit, te late levering of wanprestatie. Dit zijn slechts enkele redenen waarom een schuldenaar van mening is dat hij een betwiste vordering niet hoeft te voldoen. Het is altijd van belang om vast te stellen wat de exacte reden is waarom de schuldenaar de vordering niet betaalt.

Dit moet doorlopen worden

Bij een betwiste vordering, evenals bij een niet-betwiste vordering, zal eerst het buitengerechtelijk traject moeten worden doorlopen. Indien de schuldenaar een vordering betwist, gaat het er met name om wat er bewezen kan worden en of de betwisting gemotiveerd kan worden. Het is van belang dat de standpunten en de bewijzen daarvoor boven tafel komen. Op die manier kan beoordeeld worden of de vordering in rechte kans van slagen heeft.

Download nu de gratis whitepaper!


Deel deze pagina:


Een afspraak maken