Betalingsgeschillen

Wanneer u met een partij zaken doet, kan een betalingsgeschil ontstaan. U heeft bijvoorbeeld producten en/of diensten geleverd, maar de wederpartij betaalt u niet. Daarvoor kunnen verschillende redenen zijn, die grofweg onder te verdelen zijn in zijn in twee categorieën: betalingsonwil en betalingsonmacht. Ondanks dat het resultaat hetzelfde is (de schuldenaar betaalt niet), is het onderscheid zeker niet onbelangrijk.

Betalingsonmacht

In het geval van betalingsonmacht kan de schuldenaar niet betalen, maar erkent hij de schuld meestal wel. Dit betekent echter niet altijd dat daarmee de kous af is voor het betalingsgeschil en de schuldeiser zijn vordering maar moet afboeken. Onder omstandigheden kan de schuldeiser bij een aan de schuldenaar gelieerde vennootschap en/of (rechts)persoon terecht voor verhaal.

Betalingsonmacht bekend

Als de betalingsonmacht bij de schuldenaar vooraf bekend is of als betalingsonmacht ontstaat doordat verhaalsmogelijkheden zijn onttrokken, dan komt betalingsonmacht mogelijk neer op betalingsonwil.

Betalingsonmacht onbekend

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat de schuldenaar zijn schuld niet kan betalen om redenen die vooraf niet te voorzien waren. Denk bijvoorbeeld aan tegenvallende omzet, liquiditeitsproblemen etc. Voor de mogelijkheden die in een dergelijk betalingsgeschil resteren, wordt verwezen naar het artikel over klantvriendelijke oplossingen.

Betalingsonwil

Bij betalingsonwil kan de schuldenaar wel betalen maar wil hij dit niet, zonder dat daarvoor een gerechtvaardigde reden aanwezig is. Indien er sprake is van betalingsonwil en de bestuurder van een vennootschap bewerkstelligt dat de vennootschap niet betaalt en ook geen verhaal biedt voor de schade, dan kan de bestuurder persoonlijk aansprakelijk zijn. Ook aandeelhouders en gelieerde vennootschappen kunnen aansprakelijk zijn. 

Wat kan Absolute Advocaten voor u betekenen?

De gespecialiseerde advocaten van Absolute Advocaten staan regelmatig cliënten bij in kwesties betreffende een betalingsgeschil. Wij adviseren over de mogelijkheden voor het innen van de vordering, maar kunnen u ook bijstaan in complexe situaties betreffende bestuurdersaansprakelijkheid. Wij kunnen u tevens adviseren inzake verhaalsmogelijkheden/verhaalsonderzoek en zekerheidsrechten. Daarbij worden onze advocaten ondersteund door een bedrijfseconoom, waardoor complexe zaken nog sneller en beter opgepakt kunnen worden.

Waarom kiezen voor Absolute Advocaten?

  • focus op aantal rechtsgebieden;
  • financiële kennis door aanwezigheid bedrijfseconoom; 
  • we vermijden lange juridische stukken;
  • u heeft één aanspreekpunt;
  • onze advocaten zijn ook buiten de normale kantoortijden bereikbaar;
  • marktconforme prijzen, vaste totaalprijs bespreekbaar.

Relevante Links

BV leeghalen
De ingebrekestelling
Wanneer mag ik een vordering verrekenen?
Bestuurdersaansprakelijkheid
Pandrecht
Betwiste vorderingen
Incasso van geldvordering
Faillissement aanvragen van debiteur
Buitengerechtelijke kosten
Beslaglegging
Wettelijke (handels)rente
Volgorde van zekerheden uitwinning
Debiteur failliet
Opschorting van verplichting
Verjaring vordering
Verhaalsonderzoek
Boedelvordering bij faillissement
Vonnis executeren in het buitenland
Executoriale verkoop
Rangorde verhaal vordering op schuldenaar
Beslag EU bankrekening
Pandrecht op debiteuren vordering
Een afspraak maken