Berekenen van de transitievergoeding 2018

Inhoudsopgave

Minimaal 2 jaar in dienst

Onderdeel WWZ

Advies nodig? Wij helpen u graag.

Voorbeelden berekening transitievergoeding

Hoe wordt de transitievergoeding berekend?

Kosten in mindering bij berekening transitievergoeding

Wanneer transitievergoeding bij ontslag verschuldigd?

Transitievergoeding bij vaststellingsovereenkomst

Billijke vergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen

Minimaal 2 jaar in dienst

De transitievergoeding krijgt iedere medewerker bij ontslag indien deze minimaal 2 jaar in dienst is geweest. De regeling geldt dus voor werknemers met zowel een vaste als een tijdelijke arbeidsovereenkomst

Onderdeel WWZ

De transitievergoeding, die onderdeel is van de Wet werk en zekerheid (WWZ), is met ingang van 1 juli 2015 ingevoerd. Deze vervangt de kantonrechtersformule. Met de invoering van de transitievergoeding heeft een werknemer bij ontslag een wettelijk recht op een vergoeding gekregen. De transitievergoeding bij ontslag is bedoeld als compensatie voor de financiële gevolgen én als financiële steun om de overstap naar een andere baan te faciliteren. Als de transitievergoeding aan de werknemer wordt uitbetaald, dan moet daarover belasting worden betaald.

Advies nodig? Wij helpen u graag.

De berekening van de transitievergoeding hangt van een aantal factoren af. Absolute Advocaten kan u helpen de hoogte van de transitievergoeding te berekenen en u adviseren over een ontslagprocedure en de kosten daarvan.

Voor meer informatie over de transitievergoeding en de Wet Werk en Zekerheid of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen via ons telefoonnummer 026-3259023.

Hoogte transitievergoeding berekenen

Voorbeelden berekening transitievergoeding

Transitievergoeding; voorbeeldberekening 1

Werknemer (40 jaar) in dienst op 1 januari 2010. Uit dienst op 1 januari 2016. Salaris bedraagt € 2.000 (all in) bruto per maand.

Transitievergoeding

12 x 1/6 maandsalaris = € 4.000 bruto

Overbruggingsregeling (kleine werkgevers in slechte financiële situatie)

5 x 1/6 maandsalaris = € 1.667 bruto

Transitievergoeding; voorbeeldberekening 2

Werknemer (60 jaar) in dienst op 01-01-1997. Uit dienst op 1 januari 2017. Salaris bedraagt (all in) € 5.000 bruto per maand.

 

Transitievergoeding

20 x 1/6 maandsalaris = € 16.660,67 bruto

1 x 1/4 maandsalaris = € 1.250,00 bruto

19 x 1/2 maandsalaris = € 47.500,00 bruto

Totaal € 65.416,67 bruto

 

Kleine werkgever  (< 25 werkgever)

20 x 1/6 maandsalaris = € 16.667,67 bruto

20 x 1/4 maandsalaris = € 25.000,00 bruto

Totaal € 41.666,67 bruto

 

Overbruggingsregeling ( kleine werkgever in slechte fnanciële situatie)

7 x 1/6 maandsalaris = € 5.833,33 bruto

Totaal € 5.833,33 bruto

 

Hoe wordt de transitievergoeding berekend?

De hoogte van de transitievergoeding bedraagt:

  • voor de eerste 10 jaar van het dienstverband 1/6 maandsalaris per half jaar en;
  • voor de daarop volgende dienstjaren 1/4 maandsalaris (inclusief vakantiegeld, gemiddelde van de bonussen over de afgelopen drie jaar, etc) per half jaar.

Voor werknemers van 50 jaar of ouder geldt tot 1 januari 2020 een overgangsregeling. Voor deze werknemers bedraagt de transitievergoeding 1/2 maandsalaris per half jaar voor de jaren boven de 10 dienstjaren, mits het dienstverband ten minste 10 jaar heeft geduurd. Deze regeling geldt niet voor kleine werkgevers met minder dan 25 werknemers.

Verder geldt er tot 1 januari 2020 een overbruggingsregeling voor kleine werkgevers. Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (slechte financiële situatie) geldt dat voor de berekening van de transitievergoeding de maanden van de arbeidsovereenkomst vóór 1 mei 2013 buiten beschouwing worden gelaten.

De transitievergoeding bedraagt per 01-01-2018 maximaal € 79.000,- bruto of een jaarsalaris bij een inkomen hoger dan € 79.000,- bruto per jaar. De transitievergoeding wordt zowel door het UWV als de kantonrechter aan de werknemer toegekend.

Kosten in mindering bij berekening transitievergoeding

De werkgever mag de kosten van scholing (voor bredere inzetbaarheid van werknemer), outplacement, maar ook de kosten van het toepassen van een langere opzegtermijn aftrekken van de transitievergoeding. De werknemer dient hier echter wel mee in te stemmen.

Wanneer transitievergoeding bij ontslag verschuldigd?

De werkgever is een transitievergoeding bij ontslag verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst van de werknemer ten minste 24 maanden heeft geduurd en op initiatief van de werkgever is opgezegd, beëindigd of niet voortgezet is. Eventuele onderbrekingen tussen de arbeidsovereenkomsten (voor bepaalde tijd) worden niet meegerekend.

De transitievergoeding is ook verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege afloopt, indien de werknemer na 2 jaar ziekte uit dienst gaat of indien de werknemer de arbeidsovereenkomst zelf opzegt of beëindigt in verband met ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.

Er is geen transitievergoeding bij ontslag verschuldigd indien:

Transitievergoeding bij vaststellingsovereenkomst

Hoewel in de wet niet is vastgelegd dat de transitievergoeding ook verschuldigd is bij een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst), zal de vergoeding hierbij hoogstwaarschijnlijk ook een rol gaan spelen. Een werknemer zal namelijk niet snel vrijwillig genoegen nemen met minder dan waar hij na een ontslagprocedure bij UWV of kantonrechter recht op heeft. Dit is anders indien sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer.

Billijke vergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen

Indien de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, kan de kantonrechter naast de transitievergoeding een billijke vergoeding toekennen. Voorbeelden hiervan zijn een verstoorde arbeidsverhouding door laakbaar gedrag van de werkgever, discriminatie, grovelijke schending van verplichtingen, valse grond voor ontslag met als enig oogmerk het creëren van een onwerkbare situatie, arbeidsongeschiktheid van de werknemer door verwijtbaar onvoldoende zorg, etc.


Deel deze pagina:


Een afspraak maken