Overgang van onderneming

De wettelijke regeling van overgang van onderneming zorgt ervoor dat, als een onderneming van de ene eigenaar overgaat op een andere eigenaar, de rechten van werknemers die bij die onderneming op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn, worden gewaarborgd. Het doel van de wettelijke regeling is om ervoor te zorgen dat de werknemer niet in een ongunstiger positie terecht komt door de overname.

Beoordelen of sprake is van overgang van onderneming

Of sprake is van overgang van onderneming is lastig te bepalen. Wij kunnen dit voor u beoordelen en u adviseren hoe dat eventueel kan worden voorkomen.

 

Adviseren over arbeidsrechtelijke contractuele risico's

Overgang van onderneming heeft arbeidsrechtelijke gevolgen. Neemt u eens contact op voor advies daarover.

 

Due Dilligence

Voorafgaand aan een overname of fusie wordt vaak onderzoek gedaan naar de onderneming, ook op juridisch vlak. Onze specialisten hebben hiermee veel ervaring en kunnen de juridische due dilligence voor u uitvoeren.

 

Advies doorstart na een faillissement

Overgang van onderneming speelt geen rol na faillissement, maar opvolgend werkgeverschap is wel een risico. Laat u hierover tijdig door onze advocaten adviseren.

 

Voor verdere informatie of mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 026 – 32 59 023.

Absolute Advocaten - specialisten in arbeidsrecht

Deskundig advies | Snelle werkwijze | Goed bereikbaar | Transparante tarieven

Lastig te bepalen

Of er sprake is van overgang van onderneming is lastig te bepalen. Het moet gaan om de overgang ten gevolge van een overeenkomst, een fusie of splitsing van een economische eenheid die haar identiteit behoudt.

  • Overeenkomst, fusie of splitsing: 

in het kader van een contractuele betrekking (bijvoorbeeld verkoopverhuur of verpachting) krijgt de verkrijgende partij zeggenschap en verantwoordelijkheid over de exploitatie van de onderneming.

  • Economische eenheid:

het moet gaan om een duurzaam georganiseerde economische entiteit die overgaat. Deze entiteit mag niet tot een enkele economische activiteit zijn gereduceerd, bijvoorbeeld het eenmalig leveren van een dienst of product. Anderzijds is het niet vereist dat het overgedragen onderdeel zelfstandig als onderneming kan functioneren.

  • Behoud van identiteit:

de identiteit van een onderneming blijkt onder andere uit de personeelssamenstelling, de leiding, de taakverdeling, de bedrijfsvoering en de eventueel beschikbare productiemiddelen. Van belang is dat de onderneming bij de overgang haar identiteit behoudt. De verkrijger wordt gezien als de voortzetter van de onderneming omdat hij dezelfde of vergelijkbare activiteiten gaat ontplooien. Vaak is dit het geval als het personeel of veel van het kapitaal mee overgaat, of als klanten, administratie en de handelsnaam worden overgenomen. Het hangt echter steeds van de specifieke omstandigheden af of sprake is van een overgang met behoudt van identiteit.

Factoren die een rol spelen

Factoren die een rol spelen bij het bepalen of sprake is van een overgang van onderneming zijn onder andere:

  • de aard van de (materiële) activiteiten van de onderneming;
  • de overdracht van eventuele activa;
  • de waarde van de al dan niet overgedragen immateriële activa;
  • de overname van personeel;
  • de overname van de klantenkring;
  • een eventuele onderbreking van de activiteiten van de onderneming.

Ook is de beoordeling sterk afhankelijk van het soort onderneming dat overgaat. De 'overname van personeel' zal bijvoorbeeld een minder grote rol spelen bij de eventuele overgang van een kapitaalintensieve onderneming, zoals een vervoersmaatschappij (bus, luchtvaart), catering of supermarkt. De overname van de activa zal weer een minder grote rol spelen als het gaat om een arbeidsintensieve onderneming, zoals een ICT-, beveiligings- of schoonmaakbedrijf.

Aandelenoverdracht 

Over het algemeen wordt een aandelenoverdracht niet als de overgang van een onderneming gezien. Een fusie waarbij meer dan alleen aandelen worden overgedragen, kan onder omstandigheden wel als een overgang van onderneming worden gezien.