Bestuursrechtelijke premie Zorginstituut Nederland

Bij een betalingsachterstand van zes maanden van een zorgverzekeringspremie wordt een verzekeringsnemer aangemeld bij het Zorginstituut Nederland als 'wanbetaler'. Vanaf dit moment wordt de premie niet meer door de verzekeringsinstantie zelf geïnd maar door middel van bronheffing. Dit houdt in dat een werkgever de premie inhoudt op het inkomen van de werknemer. De hoogte van de bestuursrechtelijke premie in 2015 is €152,53. De werknemer blijft verzekerd voor de zorg uit de Zorgverzekeringswet (basis) maar de verzekeraar heeft het recht de aanvullende verzekering te beëindigen bij een betalingsachterstand.

Broninhouding

De werkgever heeft gedurende 12 maanden een inhoudingplicht. Dit wil zeggen dat hij over die periode verplicht is de bestuursrechtelijke premie in te houden op het netto-loon van de werknemer en aan het Zorginstituut (ZIN) dient te betalen. De premie wordt vóór de eerste dag van de maand aan het ZIN overgemaakt onder vermelding van de BSN van de werknemer en het loonheffingsnummer van het bedrijf. Wanneer een werkgever voor de eerste keer moet betalen krijgt hij hiervoor in plaats van vier, zes weken de tijd.

Het is belangrijk dat een werkgever de premie inhoudt op het inkomen van de maand waarover moet worden betaald. Zo zal een werkgever de premie die is verschuldigd over oktober ook in moeten houden op het loon dat een werknemer ontvangt over oktober. Doet hij dit niet, dan kan hij de premie over die maand achteraf niet meer verhalen op de werknemer. Het betalen van de bestuursrechtelijke premie komt dan voor rekening van de werkgever(!). De betaling van de premie is immers ook verplicht wanneer een werkgever de premie niet inhoudt op het inkomen van de werknemer.

Heeft een werknemer onvoldoende inkomsten voor betaling van de premie? Dan dient een werkgever dit direct te melden bij het Zorginstituut.

Is al beslag gelegd op het loon van de werknemer? Dan geeft de werkgever aan de deurwaarder door dat er sprake is van een bestuursrechtelijke premie. Deze premie heeft namelijk voorrang op andere beslagen.

Einde betalingsverplichting

Wanneer de werknemer wordt afgemeld als wanbetaler door de verzekeringsinstantie stopt de betalingsverplichting (en de inhoudingsplicht voor de werkgever). Dit gebeurt als:

  • de schuld bij de verzekeraar is afgelost;
  • de werknemer een (schuldhulpverlenings)regeling heeft getroffen (met de verzekeraar); of
  • de werknemer is toegelaten tot de wettelijke schuldsanering.

Deel deze pagina:


Een afspraak maken