Anti-ronselbeding

Voordelen van een anti-ronselbeding

Anti-ronselbeding

Het doel van een anti-ronselbeding is een verbod op te leggen aan een ex-werknemer om andere werknemers van de werkgever of zelfstandigen die voor hem werkzaamheden verrichten te bewegen om hun relatie met de werkgever te beëindigen en voor de nieuwe werkgever te gaan werken. 

Een anti-ronselbeding ligt in het verlengde van een concurrentie- en relatiebeding

Wat kan Absolute Advocaten onder andere betekenen voor u?

  • opstellen/controleren anti-ronselbeding;
  • adviseren over de juridische mogelijkheden indien een werknemer het anti-ronselbeding overtreedt;
  • u bijstaan in een juridische procedure tegen uw (ex-)werknemer of werkgever.

Voor meer informatie of mogelijkheden kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 026-3259023.

Wettelijke eisen aan een anti-ronselbeding in een arbeidsovereenkomst?

Bij het aangaan en bij het beëindigen van een arbeidsrelatie moet men dan ook goed bedacht zijn op dergelijke bedingen in het arbeidscontract. Ook is het niet altijd mogelijk een dergelijk beding op te leggen. Zo moet er goed gekeken worden naar het soort contract, de positie van de werknemer en natuurlijk of een dergelijk beding wel redelijk is. Sinds 1 januari 2015 geldt dat indien de werkgever een concurrentiebeding of anti-ronselbeding wil opnemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, de werkgever in de arbeidsovereenkomst een motivering moet opnemen waaruit blijkt welke zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen de werkgever daarbij heeft. Zonder een dergelijke motivering of indien de motivering onvoldoende is, is het concurrentie- of anti-ronselbeding niet geldig. De eisen aan een anti-ronselbeding moeten voldoen aan dezelfde eisen zoals die worden gesteld aan een concurrentiebeding.

Een anti-ronselbeding beding geldt over het algemeen genomen over een vooraf bepaalde termijn en vaak is afgesproken dat de werknemer een boete moet betalen als hij het beding zonder (schriftelijke) toestemming overtreedt. De rechter kan zowel de termijn waarvoor het anti-ronselbeding geldt en de hoogte van de boete matigen.

Waarom een anti-ronselbeding opnemen in de arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsrelatie kan op verschillende wijzen eindigen. Vaak denkt men aan de problemen tijdens traject van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, maar ook na beëindiging kunnen er ongewenste gebeurtenissen plaatsvinden. Zo wil een werkgever niet dat na het einde van de arbeidsrelatie de werknemer werkzaamheden gaat verrichten die zich in dezelfde sfeer begeven als die van hemzelf.

Dergelijke activiteiten kunnen ingeperkt worden door een concurrentiebeding. In het verlengde hiervan ligt ook een relatiebeding waarin een oud-werknemer een verbod wordt opgelegd om met klanten van de werkgever contacten te onderhouden of voor hen werkzaamheden te verrichten in hetzelfde soort werkgebied.

Een afspraak maken