Liquidatie BV

U wilt uw BV opheffen. Dit kan via een (turbo)liquidatie of faillissement. Wij kunnen dit compleet voor u verzorgen.

Liquidatie BV

Het liquideren van een BV betekent dat u alle activa te gelde maakt en van de opbrengst betaalt u de crediteuren. Als de opbrengst te laag is, zult u het faillissement moeten aanvragen of een crediteurenakkoord treffen. Wij kunnen u begeleiden bij de liquidatie. Neem contact op met Mr. Tessa Maters voor meer informatie en opgave van de kosten t: 026-3259023.

 

Turbo liquidatie

Als de BV geen activa meer heeft dan kan mogelijk een turbo-liquidatie. Hieraan kleven wel risico's. Absolute Advocaten kan de turbo-liquidatie verzorgen voor € 350,00 exclusief BTW. Voor een BV met een (en dezelfde) aandeelhouder en bestuurder krijgt u dan tevens een risicoscan.

 

Eigen faillissement aanvragen

Als liquidatie niet mogelijk blijkt, dient het faillissement van de BV aangevraagd te worden. Klik hier voor meer informatie en prijzen.

 

Crediteurenakkoord

Soms is een (turbo)liquidatie niet mogelijk en een faillissement onwenselijk. In dat geval kunt u een crediteurenakkoord overwegen. Absolute Advocaten kan u daarbij helpen. Neem hierover contact op met Mr. Tessa Maters 026-325 9023.

 

Absolute Advocaten - specialist in het ondernemingsrecht

Deskundig advies | Snelle werkwijze | Goed bereikbaar | Transparante tarieven

Begeleiding door een specialist

Een bedrijf opheffen door middel van ontbinding en liquidatie is een ingewikkeld traject. Absolute Advocaten kan u helpen bij het beëindigen van een B.V. (of eenmanszaak beëindigen / V.O.F. beëindigen):

  • u adviseren over de (on)mogelijkheden van het opheffen van een B.V.;

  • een ontslagaanvraag opstellen en de overige personeelskwesties regelen;

  • de vereiste meldingen voor het liquideren van een B.V. doen;

  • u het stappenplan uitleggen wat doorlopen dient te worden tijdens het stoppen met een bedrijf;

  • u begeleiden bij het gehele traject zodat alle regels rondom het beëindigen van een B.V. correct worden nageleefd.

Alleen voor rechtspersonen

Wie met zijn of haar bedrijf wil stoppen of wanneer een onderneming niet meer levensvatbaar is, kan deze geliquideerd worden. Liquidatie is van toepassing op alle rechtspersonen. Rechtspersonen zijn naast de B.V. de N.V., vereniging, stichting en onderlinge waarborgmaatschappij.

Ontbinding B.V. of andere vennootschap

Voordat er sprake kan zijn van liquidatie van een B.V. of andere vennootschap, dient de rechtspersoon eerst te worden ontbonden. Het besluit tot ontbinding van een B.V. of andere vennootschap moet aan het handelsregister worden doorgegeven. Na het ontbinden van de B.V. volgt het daadwerkelijke liquideren van de B.V., ook wel vereffening genoemd. Deze liquidatie wordt uitgevoerd door één of meerdere vereffenaars. De vereffenaars zijn meestal de bestuurders van de rechtspersoon.

Verder is belangrijk dat de rechtspersoon blijft voortbestaan totdat de liquidatie van de B.V. is afgerond. Op alle uitgaande stukken moet achter de naam van de rechtspersoon “in liquidatie” worden toegevoegd.

Bedrijfsbeëindiging

Nadat het besluit tot ontbinding van de B.V. is genomen en de vereffenaars zijn benoemd, zullen deze overgaan tot liquidatie. Er zijn twee situaties mogelijk tijdens het liquideren van de B.V.: er zijn wel of niet genoeg liquide middelen om alle schuldeisers te voldoen. In de eerste situatie wordt het vermogen verdeeld onder de schuldeisers. In de tweede situatie zijn de vereffenaars verplicht om aangifte tot faillietverklaring te doen.

Pas wanneer de liquidatie van de B.V. is geëindigd, houdt de rechtspersoon op te bestaan. Vanaf de bedrijfsbeëindiging is de rechtspersoon ook niet meer belastingplichtig. Het kan voorkomen dat na het stoppen met het bedrijf nog bepaalde schulden aan het licht komen. In dat geval herleeft de rechtspersoon weer.

Overigens kan een rechtspersoon ook na bedrijfsbeëindiging (na ontbinding en liquidatie van de B.V.) alsnog in staat van faillissement worden verklaard, als blijkt dat bij de ontbinding en de daaropvolgende liquidatie meer schulden dan baten waren en niet alle schuldeisers zijn voldaan.

Personeel tijdens het opheffen van een B.V.

Het personeel van de rechtspersoon moet bij het opheffen van een B.V. tijdig op de hoogte worden gebracht van het voornemen om de rechtspersoon te beëindigen. Om het personeel te kunnen ontslaan, dient er een goed onderbouwde ontslagaanvraag te worden ingediend bij het UWV.

Eigen faillissement aanvragen

Om een bedrijf te stoppen kan ook het eigen faillissement worden aangevraagd, maar dan moet wel aan het vereiste zijn voldaan dat de rechtspersoon in de toestand verkeert dat zij is opgehouden te betalen. Is dat niet het geval dan is een faillissement niet mogelijk, een B.V. liquideren echter wel. De liquidatie van een B.V. kan tevens een voorportaal zijn van een faillissement.

Een afspraak maken