Ontslagroutes

Ontslagroutes na invoering WWZ

Sinds de invoering van de WWZ heeft een werkgever die de arbeidsovereenkomst met een werknemer wil beëindigen hiertoe zeven mogelijkheden:

  Soort Route
1.   Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen  UWV
2.  Ontslag wegens langdurige ziekte  UWV
3.  Ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens  een  redelijke grond  Kantonrechter
4.  Ontslag met instemming van de werknemer  Opzegging
5.  Ontslag met wederzijds goedvinden  Vaststellingsovereenkomst 
6.  Ontslag op staande voet  Opzegging met  onmiddelijke ingang
7.  Ontslag AOW-er  Pensioenontslag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De werkgever is niet geheel vrij in de keuze van de route voor ontslag die hij volgt. 

Wijzigingen door invoering WWZ

Naast de ontslagroutes zijn er nog een groot aantal wijzigingen door de invoering van de WWZ. 

   Wijzigingen

1.

 Proeftijd

2.

 Concurrentiebeding en Relatiebeding

3.

 Aanzegverplichting

4.

 Ketenbepaling

5.

 Verplichte ontslagroutes

6.

 Hoger beroep en cassatie

7.

 Herplaatsings- en scholingsverplichting

8.

 Transitievergoeding

9.

 Billijke vergoeding

10.

 Bedenktermijn beëindigingsovereenkomst

11.

 Pensioenontslag

12.

 Oproep- en nulurencontracten

13.

 Korte vervaltermijnen

 

 

Een afspraak maken
Wat onze klanten over ons zeggen
In het korte bestaan van onze onderneming waren er twee cruciale momenten waarop we juridische hulp nodig hadden. Absolute Advocaten was er voor ons: snel, toegankelijk, praktisch, ze stonden naast ons. We hebben niet alleen een goede jurist ervaren, maar vooral ook een ondernemer die snapt wat ondernemen is.

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht